Kompostvender i aksjon (Foto: Kirsty McKinnon)
Kompostvender i aksjon (Foto: Kirsty McKinnon)

Behandling av fast organisk materiale for god gjødselkvalitet og reduserte utslipp av drivhusgasser

I prosjektet skal vi prøve ut to ulike måter å behandle husdyrtalle på for å undersøke forskjeller i utslipp av drivhusgasser, tap av karbon og effekt som gjødsel.

Den ene behandlingen er rankekompostering med hyppig vending med kompostvender, den andre en behandling hvor komposten ligger i ro og har en flat og tettpakket overflate samtidig som kjernen er porøs, ofte omtalt som mikrobiell karbonisering. Det lages to veldig forskjellige miljø for mikrobiell omdanning av den samme storfetallen.

Målet er mer kunnskap om effekter av rankekompostering med hyppig vending versus mikrobiell karbonisering av organisk materiale på agronomiske og miljømessige forhold.

Delmål

  1. Undersøke behandlet storfetalle sin egnethet som dyrkingsmedium og gjødsel
  2. Utføre innledende undersøkelser av klimagassutslipp ved de to behandlingsmetodene
  3. Undersøke massetap ved de to behandlingsmåtene
  4. Kompetanseheving for senere forskningsprosjekt
  5. Dialog med relevante brukergrupper om handtering av organisk materiale


Kunnskap fra dette prosjektet vil også være et verdifullt bidrag ved framtidig FoU-arbeid med utvikling av produkter som kan erstatte torv i hagebruksprodukter.Målgrupper for prosjektet er gårdbrukere, NLR, landbruksforvaltningen og faglaga i landbruket. Resultatene samles i NORSØK-rapport. Artikler om temaet og resultater fra forsøket publiseres på Agropub og i aktuelle fagblad. Det arrangeres et web-seminar med formidling av resultater fra prosjektet og med mulighet for dialog med brukere rundt i landet.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:40485
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Sissel Hansen
Prosjektdeltakere NORSØK:Kirsty McKinnon, Reidun Pommeresche og Peggy Haugnes
Samarbeidsparter: NIBIO, NMBU, Soil Resilience, Sogn jord- og hagebruksskule og Vital Analyse
Finansiering:Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Tidsperiode:

Relaterte saker (7)