Kjøkkenhagedag i Stjernehagen på Tingvollgard (Foto: Anita Land)
Kjøkkenhagedag i Stjernehagen på Tingvollgard (Foto: Anita Land)

Stjernehagen

Stjernehagen er ein demonstrasjonshage for småhagebrukarar.

I hagen får du tips og rettleiing om korleis grønsaker, urter og bær kan dyrkast på ein økologisk forsvarleg måte. Ein ynskjer å gi inspirasjon til bruk av nyttevekster i hagane, og vise korleis pryd og nytte kan foreinast. Stjernehagen skal vera idébank og inspirasjonskjelde. Det blir halde kurs og aktivitetsdagar. Ein del av Stjernehagen blir driven som skulehage. I skulehagen er det mogleg å drive pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid, der ein koplar pedagogikk og naturbruk.

Last ned Stjernehageguide her!