20150216  Img 3013

Biogassanlegg

Garden har eit biogassanlegg som produserer biogass av husdyrgjødsel frå garden og ulike tilleggssubstrat.

Anlegget leverer varme til administrasjonsbygningen på garden. Anlegget har to rotnetankar og to ulike linjer for substrat, og blir nytta til forsking, kurs og informasjon.

Les meir: på www.sologbio.no