Hestemøkk (Foto: Reidun Pommeresche)
(Foto: Reidun Pommeresche)

Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel

I dette forprosjektet vil vi undersøke ulike metoder for biologisk nedbrytning av medisinrester i hestegjødsel, for å se om dette kan være grunnlag for å utvikle et salgsprodukt som ikke inneholder uønskede stoffer.

Vi vil undersøke og sammenligne ulike behandlingsmåter av hestegjødsel som inneholder antibiotika eller parasittmidler: aerob kompostering, meitemarkkompostering og anaerob fermentering i biogassreaktor under ulike temperaturnivå.

En multimetode for analyse av medisinrester i gjødsel som er utvikla ved Høgskolan i Kristianstad, skal videreutvikles i prosjektet. Næringspartneren vil ha hovedansvar for å undersøke potensialet for verdiskaping gjennom å undersøke marked og betalingsvilje for et slikt produkt. Forprosjektet skal posisjonere samarbeidspartnerne til videre innovasjonsprosjekter og forskningsprosjekter.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:NORSØK 3075 Hestemøkk
Prosjekteier:Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Prosjektleder:Sissel Hansen
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche, Kristin Sørheim og Kirsty McKinnon
Samarbeidsparter: Högskolan Kristianstad og Hageland Surnadal
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Matmerk
Tidsperiode: