C/N-kalkulator og gjødselplanlegging

Målet med prosjektet er å utvikle en kalkulator for mengdeberegning av ulike organiske materialer til kompost med utgangspunkt i C/N-forholdet og i tillegg tilpasse gjødselplanleggingsprogram for økologisk drift.

Ved kompostering etterstreber vi å blande ulike kompostmaterialer på en måte som gir en mest mulig optimal omdanning. En av faktorene som spiller inn, er forholdet mellom karbon og nitrogen (C/N-forholdet). Et C/N-forhold på 20-35:1 regnes som et godt utgangspunkt ved kompostering. Siden C/N-forholdet i ulike organiske materialer varierer mye, er en C/N-kalkulator et god verktøy for å beregne optimale mengdene av ulike materialer i en kompost. I prosjektet vil vi undersøke funksjonaliteten av noen utenlandske C/N-kalkulatorer og vurdere dem for å finne ut hvilke som er best egnet å oversette til norsk. Det er også behov for å tilpasse eksisterende verktøy for gjødslingsplanlegging til økologisk drift. Vi vil lage en oversikt over planleggingsverktøy som brukes i Norge, sjekke rettigheter og foreslå mulige tilpasninger.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kirsty McKinnon
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes, Martha Ebbesvik , Reidun Pommeresche og Sissel Hansen
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: