Foto Torvfri Oppal (Foto: Kirsty McKinnon)
(Foto: Kirsty McKinnon)

Torvfri oppalsjord

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av jordprodukter som kan erstatte torv som så- og plantejord.

Torv har gjennom de siste ti-årene blitt det dominerende vekstmedium for kommersiell og hobbybasert prydplante- og grønnsaksproduksjon og til oppal av småplanter. På grunn av uheldige miljømessige og økologiske virkninger ved uttak og bruk av torv, er det ønskelig å redusere eller fase ut bruken av torv. Torvfrie produkter tilvirket av henholdsvis kompostert løv og hestegjødsel har gitt gode resultater ved oppal av blomkål og isbergsalat i tidligere tester utført ved NORSØK. Kompostene som ble brukt var om lag 3 år. Det er uklart hvor lang tid materialene må komposteres før de fungerer tilfredsstillende som oppalsjord. I dette prosjektet vil vi prøve ut komposter av ulik alder og omdanningsgrad til oppal av blomkål og salat.