Plast er nyttig som jorddekke, men skaper avfallsproblemer hvis den ikke er fullstendig nedbrytbar. For rask nedbrytning gir problemer for den praktiske bruken (Foto: Ulrich Schmutz)
Plast er nyttig som jorddekke, men skaper avfallsproblemer hvis den ikke er fullstendig nedbrytbar. For rask nedbrytning gir problemer for den praktiske bruken (Foto: Ulrich Schmutz)

Utfasing av uønska innsatsfaktorer fra økologisk landbruk (Organic-PLUS)

Kobber og parafin til plantevern, torv i jordblandinger, plast til jorddekke, sprøyta halm til strø, syntetiske vitaminer og antibiotika til dyra… Selv om mengdene kan være små, utfordrer dette troverdigheten til økologisk landbruk. Prosjektet Organic-PLUS forsker på hvordan slike innsatsfaktorer kan fases ut.

Kobber, torv, antibiotika og andre uønska innsatsfaktorer brukes fortsatt i stor utstrekning i økologisk produksjon i Europa, og dette bør reduseres. Til dels er det utviklet alternative løsninger, men det trengs videre utvikling, og arbeid med å få tatt i bruk nye løsninger. Det er heller ikke alltid at en innsatsfaktor bør erstattes med en annen. Kanskje er det bedre å endre på hele produksjonsmåten? Prosjektet Organic-PLUS forsker særlig innen hagebruk og husdyrhold.

Vi leter etter alternativer til kobber (mot soppsjukdommer) og mineralolje (mot insekter) i potet, oliven og sitrus, tomat og aubergin. Nedbrytbar plast framstilt av fornybare ressurser, og med tilsetning av biokull, skal testes i ulike klimaområder. Det trengs gjødselprodukter som kan gjøre økologisk dyrking mindre avhengig av konvensjonell husdyrgjødsel, og som kan brukes i dyrkingen av veganske råvarer, dvs. uten husdyrgjødsel eller annen gjødsel fra dyr. Grønngjødsel er aktuelt, men også sedimenter fra økologisk fiskeoppdrett, eller gjødsel framstilt av marine råvarer som alger.

For husdyra vil vi undersøke muligheter for å erstatte syntetiske vitaminer, midler mot snyltere og antibiotika med naturlige plantestoffer som kan styrke immunforsvaret. Dyra trenger også strø, og vi vil undersøke om kvister fra beskjæring av hekker og frukttrær, eller overskuddsmateriale fra skog, kan behandles f.eks, med ekstrudering og egne seg for både strø og for å erstatte torv i jordblandinger, evt. Etter kompostering.

Tre arbeidspakker (WP), PLANTER, HUSDYR og JORD gjennomfører undersøkelsene av konkrete alternativer, mens WP BETYDNING, MODELLERING og LEDELSE undersøker hvordan forbrukere og andre aktører oppfatter foreslåtte endringer, og evaluerer bærekraften i ulike alternativer.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:Research and Innovation (RIA) SFS-08-2017 SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE- EFFICIENT VALUE CHAINS – Proposal Number 774340-2
Prosjekteier:Coventry University, UK
Prosjektleder: Ulrich Schmutz, Coventry University, UK
Prosjektdeltakere NORSØK:Atle Wibe og Berit Marie Blomstrand
Samarbeidsparter: Project partners: 25 partners from 12 European countries; 11 universities and 14 research organizations., Coventry University, UK University, Royal Horticultural Society, UK, Soil Association, UK , Aarhus universitet, Denmark, SEGES (Landbrug & Fødevarer), Denmark, INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), France , VetAgro-Sup (ABioDoc), France, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany, Research association for biodynamic agriculutre («Forschungsring»), Germany, University Hohenheim (Germany), University of Thessaly, Greece, University or Parma, Italy, University of Catania, Sicily, Italy, Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Norway, SIFO/Høgskolen i Oslo og Akershus, Częstochowa University of Technology, Poland, Escola Agrària de Manresa, Spain, IRTA Food and Agricultural Research Institute, Spain, IFAPA Almeria, Spain, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Sweden, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland, Ministry of Food Agriculture and Livestock, Turkey og Association of Ecological Agriculture, Turkey
Finansiering:European Commission, Horizon 2020
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)