Torskerygger fra klippfiskproduksjon. (Foto: Anne-Kristin Løes)
Torskerygger fra klippfiskproduksjon. (Foto: Anne-Kristin Løes)

Bærekraftig utnyttelse av marine restråstoff til økt økologisk planteproduksjon i Europa - MARIGREEN

Prosjektet vil oppgradere dårlig utnyttet restråstoff fra blå verdikjeder (fisk, skjell, alger) for å bruke dem som gjødsel og biostimulanter i økologisk dyrking.

Etter flere år med utprøving av marine restråstoff som gjødsel, spesielt fiskebein og algefiber, tar NORSØK nå et skritt videre med internasjonalt samarbeid om marin gjødsel i ERA-nett prosjektet MARIGREEN. Norges forskningsråd samarbeider med tilsvarende oppdragsgivere i Hellas, Romania og Danmark for å finansiere det treårige prosjektet, der marine restråstoff skal sammenstilles på Tingvoll, og sendes til Hellas, Danmark og Romania for videre utprøving og undersøkelser.

Fiberrester etter produksjon av algeekstrakter til gjødsling, f.eks. av golfbaner, er tilgjengelig på Nordmøre, men foreløpig dårlig utnyttet. Det samme gjelder fiskehoder og rygger fra klippfiskindustrien, slam fra økologisk fiskeoppdrett, og skjell og andre rester fra oppdrett av blåskjell. Kan slike materialer bli til en god kompost, eller kan de rett og slett blandes i en gjødselpellet?

NORSØK har ansatt en doktorgradsstipendiat som skal jobbe med disse problemstillingene. Restråstoffene skal undersøkes grundig både før og etter kompostering og andre håndteringsmetoder, og gjødselprodukter skal prøves ut i veksthus og på friland. Biostimulant-effekter skal undersøkes ved å se på rotutvikling i salat. Det vil også bli gjennomført forsøk med impregnering av biokull med flytende ekstrakter hentet direkte fra restene eller etter kompostering. Flere norske industribedrifter leverer restråstoff til prosjektet.

Farm-to-Fork. Skal man nå ambisiøse målene i EUs Farm-to-Fork-strategi (F2F), der 25 % av jordbruksarealet i EU skal drives organisk innen 2030, vil det trengs både innovativ organisk gjødsel og biostimulanter. Biostimulanter er kjemiske forbindelser som kan styrke planters motstandskraft mot ulike typer stress. MARIGREEN ønsker å bidra til utviklingen av en ny verdikjede for gjødsel og biostimulanter som kan brukes i økologisk dyrking, basert på marine restråstoff. Det var flere fabrikker på Mørekysten og i Trøndelag som produserte «guano» fra marint restråstoff rundt 1900, for salg bl.a. til Tyskland.
Kanskje kan MARIGREEN gjødsel bli et nytt eksportprodukt?

Prosjektet er en del av ERA-nettet BlueBioCofund


Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Polytechnic University of Bucharest (UPB)
Prosjektleder: Sigbjørn L. Tveteraas, NORCE
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes og Joshua Cabell
Samarbeidsparter: NORCE, University of Thessaloniki, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV), Tecnhical University of Denmark (DTU Aqua), University of Copenhagen, Alumichem AS Denmark, Fjordlaks AS, Sigurd Folland AS og Algea AS
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsperiode: