Potetåker i Sunndal, mai 2019.  (Foto: Anne-Kristin Løes)
Potetåker i Sunndal, mai 2019. (Foto: Anne-Kristin Løes)

Fiber fra havet gir mold i jorda

Restprodukt fra norsk algeindustri kan gi bedre jordstruktur og vannlagringsevne, og øke moldinnholdet i jorda. Dette er spesielt aktuelt der intensiv jordarbeiding tærer på moldinnholdet, f.eks. potetdyrking.

I prosjektet «Fiber fra havet gir mold i jorda» (FIMO) vil NORSØK undersøke hvordan rester av brunalger som brukes til gjødsel og jordforbedring påvirker mineralinnholdet i jordbruksvekster. Rester etter ekstraksjon av næringsekstrakter fra grisetang, som foregår ved bedriften Algea AS i Kristiansund, kalles algefiber. Dette materialet inneholder både gunstige mineraler som kalium (K) og svovel (S), og mindre gunstige som natrium, arsen og kadmium (Na, As, Cd). I prosjektet skal vi undersøke konsentrasjonen av disse mineralene i poteter og gras som dyrkes i jord der algefiber ble tilført året før. Blir det mer av de uønskede stoffene i planter fra forsøksruter som fikk algefiber, sammenliknet med de rutene som fikk annen gjødsel? Videre skal vi se på om algefiber kan redusere problemene med soppsjukdommen svartskurv i potet, og vi skal undersøke hvordan algefiber påvirker moldinnhold og biologisk aktivitet i jorda (respirasjon, spretthaler, nedbrytning av organisk materiale). Til dette arbeidet vil vi bruke feltforsøk på Tingvoll gard hvor algefiber ble tilført som gjødsel i 2019 og 2020. Kunnskapen vil bli nyttig for å avgjøre om algefiber kan anbefales der bonden ønsker å øke moldinnholdet i jorda. Dette kan være svært aktuelt f.eks. der det dyrkes mye poteter, som i Sunndal på Nordmøre. Potetdyrking krever mye jordarbeiding, og det reduser moldinnholdet. Prosjektet kan bidra til at et restråstoff som i dag går til forbrenning kan finne en god utnyttelse lokalt.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:RFF321725
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Anne-Kristin Løes
Prosjektdeltakere NORSØK:Peggy Haugnes, Reidun Pommeresche, Tatiana Rittl og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: Norsk landbruksrådgivning, Landbruk Nordvest, Algea AS og Sunndalspotet AS
Finansiering:Regionalt forskningfond Møre og Romsdal
Tidsperiode: