Potetåker i Sunndal, mai 2019.  (Foto: Anne-Kristin Løes)
Potetåker i Sunndal, mai 2019. (Foto: Anne-Kristin Løes)

Fiber fra havet gir mold i jorda (FIMO)

Restprodukt fra norsk algeindustri kan gi bedre jordstruktur og vannlagringsevne, og øke moldinnholdet i jorda. Dette og andre effekter av algefiber vil bli undersøkt i potetdyrking.

I prosjektet «Fiber fra havet gir mold i jorda» (FIMO) vil NORSØK undersøke hvordan rester av brunalger som brukes til gjødsel og jordforbedring påvirker jord, planter, potetsykdommer og jordliv. Rester etter etter produksjon av tangekstrakt fra grisetang, som foregår ved bedriften Algea AS i Kristiansund, kalles algefiber. Algefiber inneholder både gunstige mineraler som kalium (K) og svovel (S), og mindre gunstige som natrium, arsen og kadmium (Na, As, Cd). I prosjektet skal vi måle konsentrasjonen av disse mineralene i poteter og gras som dyrkes i jord der algefiber ble tilført året før. Blir det mer av de uønskede stoffene i planter fra forsøksruter som fikk algefiber, sammenliknet med de rutene som fikk annen gjødsel? Videre skal vi se på om algefiber kan redusere problemene med soppsjukdommen svartskurv i potet, og vi skal undersøke hvordan algefiber påvirker moldinnhold og biologisk aktivitet i jorda (respirasjon, spretthaler, nedbrytning av organisk materiale). Til dette arbeidet vil vi bruke feltforsøk på Tingvoll gard hvor algefiber ble tilført som gjødsel i 2019 og 2020. Resultatene kan bidra til å vurdere om algefiber kan anbefales der bonden ønsker å øke moldinnholdet i jorda. Dette kan være svært aktuelt for eksempel der det dyrkes mye poteter, som i Sunndal på Nordmøre. Potetdyrking krever mye jordarbeiding, og det reduser moldinnholdet. Prosjektet kan bidra til at et restråstoff som i dag går til forbrenning kan finne en god utnyttelse lokalt.