Moderne fiskeindustri produserer store mengder restråstoff. Hvitfisksektoren (torsk sei, hyse) utnyttes kun 60 % i til produksjon av fiskemel, olje og ensilasje. Fiskebein og fiskehoder utgjør mer enn halvparten av dette restråstoffet og representerer en verdifull og ikke utnyttet nitrogen- (N), fosfor- (P) og kalsium-kilde.  (Foto: Anne de Boer)
Moderne fiskeindustri produserer store mengder restråstoff. Hvitfisksektoren (torsk sei, hyse) utnyttes kun 60 % i til produksjon av fiskemel, olje og ensilasje. Fiskebein og fiskehoder utgjør mer enn halvparten av dette restråstoffet og representerer en verdifull og ikke utnyttet nitrogen- (N), fosfor- (P) og kalsium-kilde. (Foto: Anne de Boer)

Fiskebein som gjødsel

Hvordan påvirker tørkemetoder innholdet av nitrogen og fosfor i fiskebein og hvilke restråstoff kan supplere fiskebein i et gjødselprodukt?Fiskebein er en av de restråstoffene med svært god og rask gjødselvirkning som ikke produseres eller brukes som kommersiell gjødsel i Norge. For å kunne bli et kommersielt gjødselprodukt, er det flere utfordringer som må løses.

Moderne fiskeindustri produserer store mengder restråstoff. Hvitfisksektoren (torsk sei, hyse) utnyttes kun 60 % i til produksjon av fiskemel, olje og ensilasje. Fiskebein og fiskehoder utgjør mer enn halvparten av dette restråstoffet og representerer en verdifull og ikke utnyttet nitrogen- (N), fosfor- (P) og kalsium-kilde. Nitrogen og fosfor, som er svært viktige plantenæringsstoffer, påvirker avlingsnivået i betydelig grad,men det ofte mangel av disse stoffene ved økologisk dyrking.

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan ulike tørkemetoder påvirker N og P-innholdet i fiskebein fra hvitfisk og finne andre restråstoff som kan supplere fiskebein for å gi et fullverdig gjødselprodukt. Faktorer som blir undersøkt er temperatur ved tørking, ventilasjon, luftsirkulasjon og tørketid. I tillegg vil vi undersøke andre reststoff som algefibre, treaske, og krepsdyr, som krabber, for næringsinnhold for å vurdere om noen av disse kan supplere fiskebein ved å lage fullgjødsel som kan dekke ulike kulturplanters behov for næring.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:309786 - RFF
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ishita Ahuja
Prosjektdeltakere NORSØK:Martha Ebbesvik og Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Møreforskning AS, O Skarsbø AS, Fjordlaks AS, Tingvoll flis og varme AS og Sigurd Folland AS
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge
Tidsperiode: