RESIEN I JORDEN: Rådgiver Maria Båtnes guider gjestene gjennom utstillingen "Reisen i Jorden" på opplevelsessenteret Tingvoll Økopark, som også ligger på Tingvoll gard. (Foto: Vegard Botterli)
RESIEN I JORDEN: Rådgiver Maria Båtnes guider gjestene gjennom utstillingen "Reisen i Jorden" på opplevelsessenteret Tingvoll Økopark, som også ligger på Tingvoll gard. (Foto: Vegard Botterli)

Midt-Norsk Landbruksråd samlet på Tingvoll gard

Landbruksrådet har en bred medlemsmasse som omfatter hele verdikjeden i landbruket fra bønder og rådgivere til de store samvirkeorganisasjonene.

Gjestene fikk presentert et utvalg av forsknings- og utvklingsarbeid som skal bidra til at landbruket blir mer bærekraftig med nye metoder før økt dyrevelferd.

-Vi er glad for å kunne ønske så mange ulike landbruksaktører velkommen til Tingvoll, forteller daglig leder Turid Strøm. NORSØK har som hovedoppgave å utvikle det økologiske landbruket i Norge. Men det er også viktig for oss å jobbe for at kunnskapen vi fremskaffer kan tas i bruk av hele det norske landbruket.

Gjødsel

Økologisk dyrking er ofte avhengig av gjødsel fra konvensjonell produksjon. De besøkende fikk presentert hvordan NORSØK jobber med å finne økologiske erstatninger, blant annet ved å utvikle metoder for å bruke restråstoff fra marine næringer. I dette avfallet ligger det blant annet store mengder fosfor som kan bli en verdifull ressurs både for konvensjonelt og økologisk landbruk. På landjorda kastes det tonnevis med ull som ikke er egnet for tekstilproduksjon, som har mange potensielle bruksområder. Som gjødsel eller plastfritt alternativ til jorddekke i jordbruket.

Klima

Klimautslipp fra gjødsellager er et hett tema ettersom landbruket har forpliktet seg til å kutte 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter innen 2030. Her jobber NORSØK med å få på plass riktige utslippstall under norske forehold, som ofte er lavere enn eksisterende tall frø sørligere land i Europa. I tillegg til dette forskes det også for å finne økonomisk fornuftige måter å tilpasse driftsbygninger for å begrense utslippene fra gjødsla.

Dyrevelferd

Å legge til rette for bedre dyrevelferd er et mål for næringa, som ofte fører med seg en del praktiske og økonomiske utfordringer for bonden. I melkeproduksjon er det interesse for å la ku og kalv gå sammen over et lengre tidsrom etter fødselen, for å gi dyra muligheten til å utfolde sin naturlige adferd. Her fikk gjestene informasjon om tilpasning av driftsbygninger, og løsninger for å ha ku og kalv sammen på beite. Det ble også snakket om økt dyrevelferd og bærekraft i fjørfeproduksjon med mer lokalprodusert fôr og dyrevennlige uteområder.