Kalver dier ku på beite. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)
Kalver dier ku på beite. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr og kalver kan få være mer sammen gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

I de siste årene er det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etablerte praksisen med å skille ku og kalv fra hverandre like etter fødsel. Mange melkebønder har derfor begynt å prøve ut systemer der ku og kalv holdes sammen. Prosjektet vil være helt i front når det gjelder utvikling av slike systemer, som ivaretar dyrevelferd og helse for ku og kalv, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukers krav til en praktisk og moderne drift. Delmål i prosjektet er å:

  • Utvikle funksjonelle, tekniske løsninger for ku-kalv-kontakt i løsdriftsfjøs med melkerobot eller melkestall
  • Undersøke sambeiting med ku og kalv og hvordan dette påvirker atferd, velferd, helse og produksjon
  • Undersøke langtidseffekter av diing på melkeproduksjon, fruktbarhet, helse og atferd
  • Få synspunkter fra aktørene i verdikjeden for meieriprodukter som vil bli kartlagt for å få kjennskap til hindringer og muligheter, ved å tillate mer kontakt mellom ku og kalv. Økonomiske konsekvenser av økt ku-kalv-kontakt vil også bli undersøkt, og et system for å registrere morsatferd med tanke på fremtidig seleksjon for morsegenskaper, vil bli utviklet.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:310728 - FFL-JA
Prosjekteier:Veterinærinstituttet, prosjektleder Cecilie Mejdell
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: NMBU, Ruralis, NIBIO, Tine, Geno, Felleskjøpet Agri AS, Norgesfôr, DeLaval AS, Nofence - Norsk beiteteknologi, Sveriges landbruksuniversitet og Thünen Institutt for økologisk landbruk, Tyskland
Finansiering:NFR
Tidsperiode: