Ku og kalv i fellesarealet til SmartCalfCare under forsøket hos Senter for husdyrforsøk, Ås.  (Foto: Julie Johnsen)
Ku og kalv i fellesarealet til SmartCalfCare under forsøket hos Senter for husdyrforsøk, Ås. (Foto: Julie Johnsen)

SmartCalfCare

SmartCalfCare er et forprosjekt (2019-2020) som ble satt i gang etter at en gruppe på Landbrukets innovasjonscamp om dyrevelferd 2019 vant med ideen som de kalte «SmartCare».

Hovedmålet er å utvikle og teste en prototype av SmartCC– en fleksibel og elektronisk styrt bingeløsning til moderne løsdriftsfjøs hvor melkekua kan besøke kalven sin. Løsningen etableres, testes ut og det skal foregå observasjonsstudier hos Senter for husdyrforsøk på Ås i 2019 og 2020.

SmartCC skal ha et kalvegjemme til kalvene, hvor kalvene får en myk og lun liggeplass, tilgang til melk og kraftfôr fra automater samt fri tilgang til grovfôr og vann. Ved siden av kalvegjemme skal det være et felles ku-kalv-areal hvor kua skal kunne gå inn for å besøke kalven sin. Kua har en transponder i øremerket, og bonden skal kunne styre kuas tilgang til SmartCC via en app på sin smarttelefon. Bonden skal dermed kunne bestemme hvilke kyr som får gå inn til kalvene, samt når og hvor ofte de får gå inn. Ei ku med en ung kalv kan få besøke kalven sin så ofte hun vil. Når kalven selvstendig tar til seg både melk og kraftfôr fra automater vil den være klar for sjeldnere besøk fra kua. På denne måten blir ku og kalv vant med å være borte fra hverandre og de kan separeres på en gradvis måte for minst mulig stress. Hver gang etter at kua har besøkt kalven sin går hun tilbake til de andre kyrne.

SmartCC møter umiddelbare behov for fremtidens melkeproduksjon: Dyrevelferd generelt og samvær mellom ku og kalv spesielt.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Veterinærinstituttet
Prosjektleder: Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen
Samarbeidsparter: DeLaval AS, NMBU, Felleskjøpet Agri AS og Tine
Finansiering:Th Norwegian Research Council
Tidsperiode: