Ku og kalv sammen på Tingvoll gard (Foto: Anita Land)
Ku og kalv sammen på Tingvoll gard (Foto: Anita Land)

Separasjon av ku og kalv (KuKalvTG)

Målet med prosjektet var å utforske effekten av to ulike separasjonsmetoder på stressrelatert atferd hos ku og kalv i en økologisk melkeproduksjonsbesetning.

Det ble gjennomført et forsøk på Tingvoll gard fra 2011 til 2017 som bestod av elleve omganger med totalt 22 ku-kalv-par. Ku og kalv var sammen i en kalvingsbinge i mellom tre og fem uker før de ble separert. Separasjonsmetode 1 var brå separasjon, hvor kalvene ble flyttet til et annet fjøs 300 meter unna, og metode 2 var en totrinns-separasjon hvor kalvene først ble flyttet til en binge inne i kyrnes løsdrift. Der kunne ku og kalv høre og se hverandre, samt ha kontakt «mule til mule» gjennom gjerdet. Kalvene fikk være i bingen i fire dager før de ble flyttet til en annen del av fjøset. Ulike former for atferd hos kyr og kalver ved dag 1, 2 og 3 etter separasjonsdagen (dag 0) ble registrert ved kontinuerlige observasjoner og øyeblikksobservasjoner i fire timer per dag. Atferdene var blant annet vokaliseringer og hvor mye dyra lå, stod, bevegde seg og spiste/drakk.