Fjøset på Tingvoll gard (Foto: Anita Land)
Fjøset på Tingvoll gard (Foto: Anita Land)

Enklere, billigere og automatiserte fjøsløsninger i melkeproduksjonen

NORSØK samarbeider med landbruksrådgivinga og Fjøssystemer for å finne smarte og praktiske løsninger for enda bedre dyrevelferd i melkeproduksjonsfjøs

Målet med prosjektet er å utvikle et velferdssystem for ku og kalv sammen i melkeproduksjonen, som vi kan få til både i nye og eksisterende fjøs. Vi skal se på hvordan vi kan få til dette med minst mulig investeringer og ombyggingskostnader og med mest mulig naturlig adferd for ku og kalv.


Gjennom å etablere et samspill mellom den bygningsmessige løsninga og digitale styrings- og fôringssystemer skal vi se om vi kan oppnå bedre dyrevelferd samtidig med arbeidsbesparelse og økonomisk gunstige løsninger for bonden.

Det er mange melkebønder som står foran beslutninger om å avvikle eller fortsette. Dersom vi kan finne rimelige og effektive løsninger på nye krav til dyrevelferd, vil det forhåpentligvis bidra til at flere ønsker å fortsette som melkebonde.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:312937 RFFMØREOGROMSDAL
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Berit Marie Blomstrand
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest og Fjøssystemer AS
Finansiering:Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal
Tidsperiode: