Ku og kalv på samme  beite (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)
Ku og kalv på samme beite (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)

Melkeku og kalv sammen på beite – et driftsopplegg for bedre dyrevelferd

NORSØK er med i EU-prosjektet GrazyDaisy og ser behov for mer forskning på muligheten for å ha ku og kalv sammen på beite i norsk melkeproduksjon.


I økologisk melkeproduksjon er det krav om at kalven skal få die kua i minst tre dager etter fødsel, ved kortere dieperiode enn én måned skal den kunne drikke fra smokk frem til den er én måned, og den skal ha naturlig melk i minst tre måneder. Driftsopplegg hvor ku og kalv skilles innen få dager etter fødsel, slik det ofte er i dag, er ikke optimalt i forhold til dyras naturlige atferdsbehov. Lengre tid sammen for ku og kalv kan blant annet gi bedre helse og velferd for ku og kalv samt bedre tilvekst og robusthet hos kalven.

I dette prosjektet vil vi undersøke muligheten for å implementere det å ha ku og kalv lenger sammen i økologiske melkeproduksjonssystemer, med fokus på vårkalving slik at de kan være sammen ute på beite. Vi vil gjennomføre intervjuer og gårdsstudier hos ti bønder som praktiserer eller kan tenke seg å praktisere lengre tids sambeiting mellom ku og kalv, både for kvigekalver og oksekalver, i stedet for å skille dem kort tid etter fødsel.

Gjennom prosjektet vil vi få økt kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge driftssystemer som gir bedre dyrevelferd og større muligheter for naturlig atferd for ku og kalv under norske forhold.