Rådgiver Marta Ebbesvik måler klimautslipp fra gjødsellager (Foto: Vegard Botterli)
Rådgiver Marta Ebbesvik måler klimautslipp fra gjødsellager (Foto: Vegard Botterli)

Reduserte utslipp av klimagasser fra gjødsellager – tiltak bonden kan gjøre

Målet med prosjektet er å informere om tiltak som kan redusere klimagassutslipp fra storfegjødsellager i Møre og Romsdal.

Informasjonen bygges på resultater fra et prosjekt som avsluttes 31.03.21 der vi har målt utslipp av klimagasser fra 5 utendørs gjødselkummer. Dette føles opp av et nytt prosjekt, «Skigass», som starter 01.06.21. I «SkitGass"-prosjektet skal vi måle utslipp av N2O og CH4 fra ulike typer gjødsellager på utvalgte gårder i Møre og Romsdal ved hjelp av erfaringer og utstyr fra tidligere og pågående prosjekt. Gassutslipp skal måles i 8 gjødsellager. Temperatur har mye å si for gassutslipp derfor skal temperaturen i gjødsla måles i 18 ulike gjødsellager i Møre og Romsdal. Prosjektet skal også gi en oversikt over de ulike typene gjødsellager som finnes i fylket. Ut fra resultatene fra målingene og eksisterende kunnskap skal det foreslås konkrete løsninger for å redusere klimagassutslipp fra enkeltgårder under ulike forhold. Videre skal det foreslås løsninger som bør velges ved nybygg av fjøs. I dialog med næringa, Fylkesmannens landbruksavdeling og Møre og Romsdal fylkeskommune skal det utarbeides forslag til virkemidler for å gjennomføre relevante tiltak på gårdsnivå.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Martha Ebbesvik
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen, Ingvar Kvande og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal småbrukarlag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune
Finansiering:Møre og Romsdal fylkeskommune
Tidsperiode: