Rådgiver Marta Ebbesvik måler klimautslipp fra gjødsellager (Foto: Vegard Botterli)
Rådgiver Marta Ebbesvik måler klimautslipp fra gjødsellager (Foto: Vegard Botterli)

Reduserte utslipp av klimagasser fra husdyrgjødsellager

Det er et hardt press på landbruket for å redusere utslipp av klimagasser. I dette prosjektet undersøker vi muligheter for å redusere utslipp av klimagasser fra bløtgjødsellager

Vi skal lage en oversikt over de viktigste faktorene som påvirker gassfrigjøring i bløtgjødsel fra storfe under norske forhold. I tre lager fra hver av følgende typer gjødsellager skal vi registrere temperatur i gjødsla: 1. Gjødselkjeller med åpen forbindelse til fjøs; 2. Gjødselkjeller med tett dekke; 3. Utvendig lager uten dekke og med tilførsel av ny gjødsel fra toppen; 4. Utvendig lager uten dekke med tilførsel av gjødsla i bunnen eller hvor det ikke tilføres ny gjødsel etter oppfylling av kummen (satelittlager); 5. Tak og tilførsel av ny gjødsel i bunnen; 6. Sluttlager for biorest. I to lager fra type 1,3,5 og 6 skal også utslipp av klimagassene lystgass (N2O) og metan (CH4) registreres. Basert på en NORSØK-rapport der alle resultat fra prosjektet samles skal det lages informasjonsmateriell, foredragsmateriell og video som enkelt kan brukes av de ulike aktørene. I tillegg skal resultater formidles via informasjonskanalene til prosjektdeltakerne

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:2020/72611, Agros 138337
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Sissel Hansen
Prosjektdeltakere NORSØK:Ingvar Kvande, Martha Ebbesvik , Peggy Haugnes, Rose Bergslid og Vegard Botterli
Samarbeidsparter: NMBU, RISE, Research Institutes of Sweden, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Landbruk Nordvest
Finansiering: Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: