Ull blandet med gressklipp i kompost (Foto: Kirsty Mckinnon)
Ull blandet med gressklipp i kompost (Foto: Kirsty Mckinnon)

VerdifULL: Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke andelen 1.klasses ull?

Ull blir klassifisert i ulike klasser der 1.klasse-ull gir mest betalt til bonden. I prosjektet vil vi skissere muligheter for å øke andelen 1. klasses ull og prøve ut hvordan nedklassifisert ull kan brukes i hagebruk.

Det er hovedsakelig 1.klasse-ull som blir brukt i norsk industri i dag, men nedklassifisert ull har flere mulige bruksområder. Naturlig pigmentert ull gir pr. i dag lavere utbytte til bonden enn 1.klasses hvit ull selv om ullen kan være av så god kvalitet at den egner seg til finere tekstiler. Den nedklassifisert ullen består av forskjellige kvaliteter og det er ulike grunner til at ullen ikke fyller krav til 1.klasse. Gjennom KRUS-prosjektet (BIONÆR prnr 11201438) ble det også klart at det er behov for økt forståelse av hva ulike kvaliteter av ull kan brukes til slik at også farga og nedklassifisert ull kan skape verdi. En pilot-utprøving knyttet til nedbryting av ull og ulltekstil i jord, samt bruk av ulltekstil som jorddekke vil gi relevant kunnskap i forhold til videreutvikling av et hovedprosjekt.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Lise Grøva, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Kirsty McKinnon
Samarbeidsparter: NIBIO og Animalia
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: