Høns på uteområde. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)
Høns på uteområde. (Foto: Juni Rosann E. Johanssen)

GrønnFjørfe - Muligheter for mer bærekraftig fjørfeproduksjon – mer lokalprodusert fôr og mer dyrevennlige uteområder

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan fjørfeproduksjon kan gjøres mer miljø- og dyrevennlig ved å undersøke om vi kan utvikle mer lokalprodusert proteinfôr og om utearealene kan utformes slik at de i større grad gir dyrene mulighet til naturlig atferd samtidig med lav smitterisiko.

GrønnFjørfe hadde som mål og utrede kunnskapsbehov for å utvikle driftsformer for fjørfe som øker selvforsyningsgraden med fôr, gir dyrene mulighet til å utøve naturlig atferd og reduserer smittefaren på beite. Delmålene i prosjektet var å:

- Utvikle og beskrive ulike grønne proteinprodukter som kan produseres lokalt
- Beregne fôrblandinger til fjørfe som inneholder grønt protein fra kløver
- Teste smakeligheten av fôrblandinger som inneholder grønt protein fra kløver
- Oppsummere kunnskapsstatus med hensyn til utforming av utearealer og effekt på fôropptak, tilvekst og helse

Det ble gjennomført en litteraturstudie på grønt protein og på hvordan utforming av uteområde påvirker fjørfes fôropptak, helse og atferd. En spørreundersøkelse angående utforming og bruk av uteområde ble sendt ut til eggprodusenter med høner som har tilgang til uteområde.


Utvikling av grønne proteinprodukter til fjørfe foregikk i samarbeid med prosjektet ProRefine og Felleskjøpet fôrutvikling (FKF). Det foregikk et lite fôringsforsøk med høner for å teste smakelighet og studere fôrrelatert atferd når hønene fikk tre ulike typer fôr med grønt protein: 1. Kraftfôr med pulver fra pressaft av rødkløver, 2. Kraftfôr med pulver fra tørkede rødkløverblader, 3. Ensilasje av rødkløver med 10% bygg.