BEDRE METODER: Prosjektet skal utforske og optimalisere metoder som kan øke karbonlagring og bidra til bedre ressursutnyttelse og mindre utslipp av klimagasser. (Foto: Adobe express)
BEDRE METODER: Prosjektet skal utforske og optimalisere metoder som kan øke karbonlagring og bidra til bedre ressursutnyttelse og mindre utslipp av klimagasser. (Foto: Adobe express)

Bedre metoder for styrket karbonlagring og reduserte klimautslipp (C-arouNd)

Prosjektet er en del av åtte nyskapende forskningsprogrammer under EJP SOIL-programmet. Målet med er å undersøke hvordan jordbrukets ulike praksiser påvirker karbon, nitrogen, fosfor, biodiversitet og klimagassutslipp i jorda, spesielt med fokus på langvarige karbonlagre (SOC) og prosesser som påvirker karbonets stabilitet.


Mer karbon i jorda for klima og jordhelse

Landbruksmetoder som øker karbonlagrene i jorda og reduserer klimagassutslipp er viktige strategier for å bekjempe global oppvarming. Internasjonale initiativer som "4per1000," lansert under COP21-møtet i Paris (2015), promoterer slike metoder for å begrense klimaendringene.

Økende karbonlagre i jorda vil også ha positive effekter på jordbruket ved å utnytte næringsstoffer og vann mer effektivt på grunn av forbedret jordstruktur, og styrke jordhelsen gjennom økt biodiversitet. I dette prosjektet ønsker vi å evaluere hvordan ulike landbrukspraksiser påvirker karbon, nitrogen, fosfor, biodiversitet og klimagassutslipp, spesielt med tanke på langvarige karbonlagre (SOC) og prosesser som påvirker karbonets stabilitet.

Omfattende feltforsøk ser på mikrober og næringsstoffer

Prosjektet vil utforskende hvordan mikrober og mengde karbon, nitrogen og fosfor i jorda påvirkes av ulike landbrukspraksiser. Vi skal gjennomføre langvarige feltforsøk og etablere et samarbeid mellom ulike aktører som evaluerer effekten av forskjellige dyrkingssystemer og landbruksmetoder på jordegenskapene.


Prosjektets hovedmål

  1. Evaluering av landbrukspraksiser: Vurdere innflytelsen av bevarings- og regenerative landbrukspraksiser på karbon-, nitrogen- og fosforomsetning, jordbiodiversitet og klimagassutslipp i ulike økosystemer og forvaltningsmetoder.
  2. Langtidssfeltforsøk: Gjennomføre langvarige feltforsøk på 37 steder, hvorav 26 steder er etablert i minst ti år, for å samle omfattende data om jordegenskaper, karbon- og nitrogenlagring, massevolum og jordfruktbarhet.
  3. Estimering av klimagassutslipp: Anslå N2O-, CO2- og CH4-utslipp fra dyrknings-/beitemark-/skogsområder ved bruk av IPCC eller lokale utslippsfaktorer på utvalgte steder for å analysere effekten av ulike klimatiske og jordiske forhold.
  4. Fraksjonering av organisk materiale i jord: Utvikle en standard prosedyre for fysisk fraksjonering av organisk materiale i jord for å skille partikulært organisk materiale (POM) og mineralbundet organisk materiale (MAOM). Vurdere betydningen av hver fraksjon for karbonlagring og jordhelse.
  5. Opprettelse av verdensomspennende database: Bygge en omfattende database over karbon- og nitrogenlagring, jordfruktbarhet og klimagassutslipp under ulike landbrukspraksiser og økosystemer fra det globale konsortiet.
  6. Identifisering av beste forvaltningspraksiser: Bestemme effekten av klimatiske forhold, nettoprimærproduksjon og jordtype på karbon- og nitrogenlagring, næringsdynamikk og klimagassutslipp. Anbefale beste forvaltningspraksiser for å fremme karbonbinding i jord, spesielt MAOM , samtidig som utslipp av klimagasser reduseres.

Forventede resultater

Dette prosjektet søker å bidra med innsikt for å fremme bærekraftig landbruk gjennom karbonbinding i jord og reduserte klimagassutslipp. Funnene vil gi viktig informasjon om hvordan ulike landbrukspraksiser påvirker jordhelsen og karbonlagringen. Gjennom identifisering av beste forvaltningspraksiser, har prosjektet som mål å fremme robust landbruk og bidra til å nå FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling.


Verdensomspennende samarbeid

Det er deltakere fra 12 forskjellige land og totalt 37 feltsteder med ulike jordkvaliteter og landbrukspraksiser. Noen av disse stedene har hatt eksperimenter gående i minst 10 år. Norsøk vil delta i prosjektet ved å bidra med sitt langvarige feltforsøk "SoilEffects" til konsortiet.

Prosjektleiar:Tatiana Rittl
Prosjektdeltakarar NORSØK:Reidun Pommeresche og Sara Hansdotter
Samarbeidspartar: Agriculture and Agri-Food Canada, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-Uruguay), Agricultural Research Council - Natural Resources & Engineering (South Africa), University of Namibia, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST-Ghana), Estonian Research Institute, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, L’institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE-France), Manaaki Whenua Landcare Research (New Zeland) og University of Koblenz-Landau (Germany)
Finansiering: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.