1 Godt Etablert Fangvekst Grynstruktur I Sand (Foto: Reidun Pommereche)
(Foto: Reidun Pommereche)

Jordkarbon i økologisk landbruk

Målet med prosjektet er å videreutvikle kompetansen om jord og jordkarbon blant NORSØK-ansatte, og bruke denne i skriftlig og muntlig formidling.

Jord, jordfruktbarhet og organisk materiale i jord er viktige arbeidsområder i NORSØK. Prosjektet supplerer NORSØKs forskning innen fagområdet og skal sikre at kompetansen blant de ansatte videreutvikles. Arbeidet omfatter også samarbeid med eksterne fagpersoner og skriftlig og muntlig formidling til ulike målgrupper.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes, Kirsty McKinnon, Reidun Pommeresche og Sissel Hansen
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Tidsperiode: