FORSKNING FOR SELVFORSYNING: Både forskere og politikere er fornøyd med å sikre midler til forskning på mobile melkeroboter i Møre og Romsdal. Denne teknologien vil kunne bidra til øke bruken av spredte grasareal og utmark til melkeproduksjon, i et fylke der 17% av matjorda er ute av drift. Fra venstre: Ordfører i Tingvoll, Ingrid Waagen. Leder i Kompetanse- og næringsutvalet, Geir Asle Stenseth og varaamedlem fra Tingvoll Roger Bach (FrP). Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm. Forsker Erling Meisingset i NIBIO Tingvoll. (Foto: Vegard Botterli)
FORSKNING FOR SELVFORSYNING: Både forskere og politikere er fornøyd med å sikre midler til forskning på mobile melkeroboter i Møre og Romsdal. Denne teknologien vil kunne bidra til øke bruken av spredte grasareal og utmark til melkeproduksjon, i et fylke der 17% av matjorda er ute av drift. Fra venstre: Ordfører i Tingvoll, Ingrid Waagen. Leder i Kompetanse- og næringsutvalet, Geir Asle Stenseth og varaamedlem fra Tingvoll Roger Bach (FrP). Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm. Forsker Erling Meisingset i NIBIO Tingvoll. (Foto: Vegard Botterli)

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal med viktig vedtak for økt beitebruk

Nylig vedtok kompetanse- og næringsutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune å bevilge 800.000 kroner til NORSØK for å utvikle bruken av mobile melkeroboter i fylket.

Dette vil kunne bli et viktig verktøy for å ta i bruk de store areala med matjord som gror igjen og legge til rette for at det blir flere bønder i fylket

Mobil melkerobot for å utnytte matjorda i et krevende landbruksfylke

Møre og Romsdal har en variert og utfordrende geografi som gjør at melkeproduksjon med moderne krav om effektivitet blir vanskelig mange steder. Mobile melkeroboter kan gjøre det mulig å ta i bruk beiting på areal der mekanisk høsting er vanskelig, på overflatedyrka mark og kulturbeiter og i tilknytning til utmark og skogsbeite.

Møre og Romsdal er et betydelig landbruksfylke og en stor melkeprodusent. Likevel er 17% av matjorda, eller et areal på samme størrelse som 28.000 fotballbaner ute av drift.

En av grunnene til dette er at mye beiteressursene er i utmark eller spredt utover større områder, delt opp av brattlendt terreng eller vann. Ofte er disse områdene langt unna fjøset der melkeroboten normalt står. En mobil melkerobot gjør at man kan kombinere effektiviteten en robot gir med økt beitebruk.

Behov for noe nytt

I landbruket ser man en eksplosiv kostnadsøkning og at arbeidsbelastningen øker. Denne utviklingen krever at en tenker alternativt. Dette prosjektet vil levere kunnskap som er viktig for å gjøre mindre og mellomstore melkebruk økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Økt bruk av beite kan bidra til å opprettholde sysselsetting lokalt og gi økt verdiskaping. Både i landbruket og i tilknyttet industri, som handel og turisme.

Bedre selvforsyning og bærekraft med økt beitebruk

Vi trenger å bli å produsere mer mat selv i Norge, og det betyr også økt selvforsyning av fôr til husdyra. Det betyr at vi må øke produksjonen av lokalt fôr og hente mer ressurser fra utmarka. Økt bruk av fulldyrka areal til fôrproduksjon til husdyr konkurrerer med produksjon av planter som kan gå direkte til menneskemat, som korn, grønnsaker og rotfrukter. Dette er også med på å redusere selvforsyningsgraden og matsikkerheten. Det er derfor viktig å utnytte beiteressursene og utmarka i større grad til kjøtt og melkeproduksjon, slik at den best egna matjorda kan bli brukt til dyrking av matvekster.

Samtidig må landbruket bidra til å nå landet sine klima- og miljømål, og regelverket for dyrevelferd må oppfylles som et minstekrav. Driftssystemene må kunne dokumentere at de leverer både på klimagassutslipp, biologisk mangfold, arealbruk og dyrevelferd. Driftsopplegget må også være økonomisk og sosialt bærekraftig for bonden.

Beitebruk har potensiale til å øke organisk materiale i jorda og binde karbon. I tillegg trengs det mindre maskinbruk og mindre energi når dyra beiter. Det reduserer klimagassutslipp og øker biologisk mangfold på arealet. Hvis en kan oppnå samme melkeproduksjon med beiting som med innefôring, vil en redusere karbon-fotavtrykket per liter produsert melk sammenligna med andre systemer.


Artikkelen held fram under

Turistnæringa avhengig av et aktivt landbruk

En annen og underkommunisert konsekvens av mindre beitebruk er det åpne kulturlandskapet er en viktig del av opplevelsen for det økende antallet turister som besøker fylket. Uten landbruket gror kulturlandskapet igjen til kratt og skog, noe som stenger igjen landskapet og gjør turer i skog og mark utilgjengelig og vanskelig.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.