Fra venstre: Unn Catodotter Fyllingsnes, daglig leder Tingvoll Økopark. Kristin Marie Sørheim, NORSØK. Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Turid Strøm, salig leder NORSØK. Ingrid Waagen, Ordfører Tingvoll Kommune. Henrik Stensønes, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Møre og Romsdal.  (Foto: Vegard Botterli)
Fra venstre: Unn Catodotter Fyllingsnes, daglig leder Tingvoll Økopark. Kristin Marie Sørheim, NORSØK. Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Turid Strøm, salig leder NORSØK. Ingrid Waagen, Ordfører Tingvoll Kommune. Henrik Stensønes, fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Møre og Romsdal. (Foto: Vegard Botterli)

Tingvoll første stopp etter valget for Senterpartiets Jenny Klinge

Klinge tok turen til Tingvoll og NORSØK som første stopp etter valget for å bli orientert om emner som kan bli viktige for å utvikle landbruket i mer selvforsynt og bærekraftig retning.

Hun er valgt inn for Senterpartiet i Møre og Romsdal og sitter i Næringskomiteen på Stortinget, som også har landbruk som sitt ansvarsområde.

Bønder og bærekraft

Mens den nye regjeringen akkurat har flyttet inn i kontorene sine er det knyttet store forventninger til de neste fire årene på landbrukets vegne. Bondens velferd og samfunnets bærekraft står øverst på agendaen, og næringa står trolig foran store endringer i tiåra som kommer. Endring krever forskning og formidling på alle nivåer i samfunnet, ikke minst for stortingsrepresentanter.

- Det er alltid kjekt å komme hit for å høre om forskningsprosjektene og få faglig påfyll, forteller Klinge. Tingvoll har et imponerende sterkt forskningsmiljø med et stort engasjement for norsk landbruk og økologi.

Artikkelen fortsetter under

Orienterte om viktige spørsmål i landbruket

Det er mange spørsmål som landbruk og samfunn må besvare for å bli mer bærekraftig og selvforsynt i åra som kommer. NORSØK er involvert i en rekke prosjekter som leverer kunnskap inn i dette skiftet, som stortingsrepresentant Klinge ble orientert om:

Møkk og miljø

Dårlig arrondert jordbruksareal er kanskje den aller største utfordringen for å få til et kostnadseffektivt og klima/miljøvennlig husdyrdrift i store deler av landet. Dette har NORSØK samlet kunnskap om i prosjektet "Møkk og miljø" for å avdekke utfordringer og løsninger som kan bidra til et mer effektivt og miljøvennlig jordbruk.

Miljøvennlig dyrehold med gras og kløver

Mest mulig gras og kløver, og minst mulig kraftfôr er en miljøvennlig og helsebringende meny for kyr som skal produsere mjølk. Norge er i dag avhengig av import for å produsere nok. En reduksjon vil kunne ha mange positive ringvirkninger for både selvforsyning, bærekraft og dyrevelferd.

Bruk av tre til å bygge ulike fjøsløsninger

Det skal bygges mange nye fjøs i Norge i årene som kommer. Det er mange gamle driftsbygninger, og nye regler for løsdriftsfjøs er på horisonten. For å sikre miljøvennlige løsninger og lokal verdiskapning er det viktig å finne løsninger som bruker lokalt treverk til driftsbygninger til bl.a storfe og fjørfe.