Fra venstre: Gerold Rahmann. Klaudia Rahmann. Forsker Mattias Koesling, NIBIO. Forsker Anne-Kristin Løes og Kristin Sørheim, NORSØK.  (Foto: Vegard Botterli)
Fra venstre: Gerold Rahmann. Klaudia Rahmann. Forsker Mattias Koesling, NIBIO. Forsker Anne-Kristin Løes og Kristin Sørheim, NORSØK. (Foto: Vegard Botterli)

Tysk nestor innen økologisk landbruk besøker Tingvoll

Det er kjærkomment å komme i gang med utveksling av ideer, kunnskap og inspirasjon på tvers av landegrenser etter pandemiens herjinger.

Dr Gerold Rahmann er direktør ved den økologiske delen av det tyske Thüneninstituttet og president for den internasjonale organisasjonen for økologisk landbruksforskning (ISOFAR) og en stemme det lyttes til internasjonalt.

-Vi har hatt et kjempefint besøk på Tingvoll, forteller Gerold Rahmann. Siden mars 2020 har det vært en krevende tid der mulighetene for internasjonalt samarbeid har vært begrenset. Så nå er det veldig bra at vi kan komme skikkelig i gang med samarbeidet med våre norske kollegaer igjen.

Thunen instituttet der Rahmann er direktør er et av Europas ledende forskningsinstitutter for økologisk landbruk med en stor forskningsgård, Trenthorst, med over 100 ansatte der det drives omfattende forskning på økologisk husdyrhold. I senere tid har instituttet satset mye på å inkludere trær i landbruksproduksjonen. Slik «agroforestry» kan bidra til å gjøre produksjonen klimanøytral.»

FORSØKSGÅRD: Trenthorst er forsøksgården for økologisk landbruk og tilhører Thünen instituttet med hovedsetet i Braunschweig i Tyskland.  (Foto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, IFOAM, Thünen-Institut/OL)
FORSØKSGÅRD: Trenthorst er forsøksgården for økologisk landbruk og tilhører Thünen instituttet med hovedsetet i Braunschweig i Tyskland. (Foto: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, IFOAM, Thünen-Institut/OL)

Viktig at økologisk landbruk deltar i bærekraftsdebatten

Rahmann mener det er viktig at de økologiske fagmiljøene deltar i debatten om bærekraft og klima, og ikke lar seg målbinde av et heftig debattklima. Det økologiske landbruket har mye erfaring og kreativitet som vil komme til nytte i omstillingen av samfunn og landbruk. Utviklingen peker mot at man må se lenger enn økonomisk lønnsomhet. Klima og miljø må tas med inn i regnestykket om reell bærekraft skal oppnås. Samtidig er det lett å bli revet med av dårlige nyheter og dårlig debattklima, mener han.


-Det nytter ikke bare å presentere problemer, forteller Rahmann. Vi må snakke om løsninger og ideer for å drive landbruk og samfunn inn i en bedre framtid. Det er viktig å la kunnskap og inspirasjon flyte over landegrensene, og ha mot til å utfordre etablerte sannheter.

NORSØK med på å bygge internasjonalt nettverk

Seniorforsker Anne-Kristin Løes i NORSØK har deltatt som styremedlem i ISOFAR i en årrekke, de siste årene også i arbeidsutvalget. Dette er en av de mest innflytelsesrike internasjonale organisasjonene for økologisk landbruk. Hovedoppgaven er å legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling blant forskere, studenter og organisasjoner som jobber med økologisk landbruk.

-Det har vært en spennende reise å være med i ISOFAR, forteller Løes. Det jeg er mest stolt av er at vi har klart å jobbe fram det vitenskapelige tidsskriftet «Organic Agriculture» fra null til å bli et anerkjent tidsskrift, publisert av forlaget Springer med fire utgaver i året og ti vitenskapelige artikler i hver utgave.


I september går den økologiske verdenskongressen av stabelen i Frankrike og på nett. Her samles mange hundre aktører fra blant annet landbruk, forskning og politikk for å diskutere det økologiske landbrukets framtid og bærekraftig endring av verdens matsystemer. Her har ISOFAR deltatt i planlegging og kvalitetssikring av programmet fra et vitenskapelig ståsted.

Meld deg på den økologiske verdenskongressen her!