Kylling Foto Anita Land

Innovative driftssystemer for økologisk kyllingproduksjon

Kan Midt-Norge utvikles til en foregangsregion for økologisk fjørfekjøttproduksjon, ta en større del av markedet og øke fortjenesten i hele verdikjeden?

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvordan maten produseres, hvordan landbruksproduksjonen påvirker klima og miljø og at husdyra blir tatt godt vare på og får utfolde seg i forhold til sine naturlige behov. Økologisk produksjon har vært og er en spydspiss og et korrektiv for resten av landbruket, særlig når det gjelder miljø og dyrevelferd. En rekke aktører i kylllingnæringa engasjerer seg nå for å bedre velferden for kyllingen, og delvis i tråd med økologiske prinsipper som gir større areal, mer miljøberikelse og aktivitetsobjekter og utvikling av raser som er bedre tilpasset dagens produksjonssystemer 9. De fleste går likevel ikke så langt at produksjonen kan sertifiseres som økologisk.

Hovedmål for dette prosjektet er å utvikle nye, kretsløpsbaserte driftssystemer for økologisk kyllingproduksjon i et Midt-Norsk klima, og i en skala som gir lønnsom drift. Vi skal se om nye produksjonsmåter kan utvikle en merkevare som gir økt marked og økt fortjeneste i flere ledd i produksjonen.

Vi skal utvikle godt tilpassa, modulbaserte, kyllinghus sammen med tilrettelagt uteareal med et mangfold av plantevekster. Et slikt uteareal skal gi kyllingene skjul og ly for vær, vind og angrep, det skal gi dem mulighet til å høste eget fôr, og det er med og sikrer biologisk mangfold som en naturlig del av landbruksproduksjonen.
Delmål er blant annet å undersøke tilvekst og adferd hos slaktekyllinger av 2-3 ulike raser når utearealet er forskjellig, utvikle kortisonmåling på fjør som velferdsindikator for slaktekylling og vurdere verdiskapingspotensialet for næringsaktørene i partnerskapet. Vi vil også estimere klima- og miljøparametre i driftsopplegget.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:ES613245
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen, Susanne Friis Pedersen, Martha Ebbesvik , Sissel Hansen og Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Talgø MøreTre AS, Økologisk Norge og Tingvoll Økopark Eiendom AS
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, NORSØK, MøreTre, Tingvoll Økopark, Økologisk Norge
Tidsperiode: