Fra venstre: Fylkespolitiker Pål Farstad. Stortingsrepresentant André N. Skjelstad. Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm. Fylkesleder i Venstre for Møre og Romsdal, Rita Rognskog. (Foto: Vegard Botterli)
Fra venstre: Fylkespolitiker Pål Farstad. Stortingsrepresentant André N. Skjelstad. Daglig leder i NORSØK, Turid Strøm. Fylkesleder i Venstre for Møre og Romsdal, Rita Rognskog. (Foto: Vegard Botterli)

Besøk fra fylkes- og stortingspolitikere fra Venstre

Venstre har vært på besøk for å bli orientert om NORSØKs forskning og formidling innen økologisk matproduksjon og arbeidet for økt bærekraft i landbruk og samfunn.

Venstres representanter viste stor interesse for kunnskapen som skapes av forskerne på Tingvoll gard. Politikerne uttalte støtte for bredden i forskningen, og at evnen til å se disse forskningsfeltene i sammenheng og finne synergier mellom dem kommer til å bli viktig for å skape en grønnere fremtid i Norge.