Vi undersøker jordstruktur, karbonlagring og kornvekst med og uten eng i vekstskiftet (Foto: Reidun Pommeresche)
Vi undersøker jordstruktur, karbonlagring og kornvekst med og uten eng i vekstskiftet (Foto: Reidun Pommeresche)

Karbon til bondens beste

Her undersøker vi langtidseffekter på jordas dyrkingsegenskaper, innhold av organisk materiale og karbonlagring ved ensidig korndyrking versus vekstskifter med eng og korn i sandig jord.

Vi undersøker karbonlagring, jordfruktbarhet, biologisk aktivitet, jordstruktur og andre jordfysiske forhold på gårder i Surnadal og Solør/Sør-Østerdal. På hvert sted har vi valgt ut fire gårder som har hatt ensidig korndyrking gjennom mange år og fire som har hatt vekstskifte med eng og korn. Blant disse er det både gårder som driver økologisk og konvensjonelt. Vi har valgt gårder slik at par med korn/vekstskifte har så like jordforhold som mulig. På hver gård er det valgt ut to skifter hvor det dyrkes korn i 2020. Her undersøker vi plantevekst, rot-utvikling, meitemark, aggregatstabilitet og aggregatfordeling, jordtetthet, glødetap og innhold av labilt karbon og totalt karbon og nitrogen.

Vi vil ha markdager i Surnadal, Rauma og Solør/Odal. På markdagene vil vi besøke en gard med ensidig korndyrking og en med eng i vekstskifte og bedømme jordas egenskaper med Jordlappen (visuell bedømming av jordstruktur, meitemark, penetrometer, vanninfiltrasjon).

Målgrupper for prosjektet er gårdbrukere, NLR, landbruksforvaltningen, faglaga i landbruket og studenter. Resultatene publiseres i NORSØK-rapport. Resultater fra forsøket formidles på Agropub og i aktuelle fagblad. Gjennom markdagene og web-seminar vil vi ha dialog mellom landbruksveiledere, gårdbrukere og forskere om betydningen av feltobservasjonene og tiltak for forbedring av jordfysiske forhold og økt karbonlagring.