Lam Barkcure Foto Al (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Barkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam

Hovudmålet var å undersøke om ekstrakt av kondenserte tanninar frå bork (avfall frå sagbruksindustrien) kan hindre utvikling av koksidiose (tarmparasitt som gir diarè) hos lam

Det er av stor betydning å utvikle alternative strategiar til bruk av kjemisk syntetiske midlar mot parasittar, på grunn av risiko for resistensutvikling og påfølgjande fare for dyrehelse og kanskje human helse. Både nasjonalt og internasjonalt er det no stor interesse for forsking på bruk av planteekstrakt som fôrtilsetingsmiddel for å hindre parasittane i utviklinga. I dette pilotprosjektet har undersøkte vi om barkekstrakt kan brukast som fôrtilsetningsmiddel mot koksidiose på levande lam.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:ES607326
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Berit Marie Blomstrand, Peggy Haugnes, Rosann Johanssen og Susanne Friis Pedersen
Samarbeidsparter: Bøfjorden Sag AS, SINTEF, Veterinærinstituttet og Norsk Treteknisk Institutt
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Organic PLUS - Horizon 2020 GA 774340, og egeninnsats fra samarbeidspartane
Tidsperiode: