Lam Barkcure Foto Al (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Barkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam

Hovudmålet er å undersøke om ekstrakt av kondenserte tanninar frå bork (avfall frå sagbruksindustrien) kan hindre utvikling av koksidiose (tarmparasitt som gir diarè) hos lam

Det er av stor betydning å utvikle alternative strategiar til bruk av kjemisk syntetiske midlar mot parasittar, på grunn av risiko for resistensutvikling og påfølgjande fare for dyrehelse og kanskje human helse. Både nasjonalt og internasjonalt er det no stor interesse for forsking på bruk av planteekstrakt som fôrtilsetingsmiddel for å hindre parasittane i utviklinga. I dette pilotprosjektet vil vi gjennomføre ei første utprøving av barkestrakt som fôrtilsetningsmiddel mot koksidiose på levande lam.

There is an increasing risk of development of resistance against antibiotics and anthelmintics in the livestock population, and this may also affect human health in the future.
Because of this, there is now an international focus in testing different plants and plant extracts against livestock parasites. In this pilot study we will test tannin extracts from Norwegian spruce and pine against Eimeria spp (a common coccidiae in Norway) in lambs.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:ES607326
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Prosjektdeltakere NORSØK:Berit Marie Blomstrand, Peggy Haugnes, Rosann Johanssen og Susanne Friis Pedersen
Samarbeidsparter: Bøfjorden Sag AS, SINTEF, Veterinærinstituttet og Norsk Treteknisk Institutt
Finansiering:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, NORSØK og eninnsats fra samarbeidspartane
Tidsperiode: