Lam Barkcure Foto Al (Photo: Anita Land)
(Photo: Anita Land)

Bark extract to prevent coccidiosis in lambs

The aim of this Project is to investigate the effect of condensed tannins from bark from Norwegian spruce or pine against diarrhea in lambs, caused by Eimeria spp ( a one-celled parasite – coccidiae- living in the animals intestine)

Det er av stor betydning å utvikle alternative strategiar til bruk av kjemisk syntetiske midlar mot parasittar, på grunn av risiko for resistensutvikling og påfølgjande fare for dyrehelse og kanskje human helse. Både nasjonalt og internasjonalt er det no stor interesse for forsking på bruk av planteekstrakt som fôrtilsetingsmiddel for å hindre parasittane i utviklinga. I dette pilotprosjektet vil vi gjennomføre ei første utprøving av barkestrakt som fôrtilsetningsmiddel mot koksidiose på levande lam.

There is an increasing risk of development of resistance against antibiotics and anthelmintics in the livestock population, and this may also affect human health in the future.
Because of this, there is now an international focus in testing different plants and plant extracts against livestock parasites. In this pilot study we will test tannin extracts from Norwegian spruce and pine against Eimeria spp (a common coccidiae in Norway) in lambs.

Project details (1)

Project number:ES607326
Project owner:NORSØK
Project coordinator:Kristin Sørheim
Project staff NORSØK:Berit Blomstrand, Peggy Haugnes, Rosann Johanssen and Susanne Friis Pedersen
Project partners: SINTEF, Veterinærinstituttet and Norwegian Institute of Wood Technology
Funding:Regionalt forskningsfond Midt-Norge, NORSØK og eninnsats fra samarbeidspartane
Project period: