The board

Chairman: Gunnar Waagen, Tingvoll kommune 
Board Member: Erik L. Moen , OIKOS 
Board Member: Ottar Longva, Fylkesmannen i Møre og Romsdal           
Board Member: Odd Arild Bugge (Utpeika av de tilsette)  
Board Member:  Ingvar Kvande (Utpeika av de ansatte)
Board Member: Inger Johanne Tafjord, Møre og Romsdal Fylkeskommune    

Deputy  personal representatives:                                           

Peder Aasprang, Tingvoll kommune ( Gunnar Waagen) 
Jon Magne Holten,OIKOS  (Erik Moen) 
Synnøve Valle, Fylkesmann M&R (Ottar Longva)          
Erlend Lund Tveekrem, (Odd Arild Bugge)
Randi Berland Frøseth,  (Ingvar Kvande)
Steinar Reiten, ( Inger Johanne Tafjord)