Prosjektleder for nye agropub.no Grete Lene Serikstad og redaktør Anita Land mottok  Matprisen, i kategorien «Årets forskningsformidler» på Vippa i  Oslo i 2017.  (Foto: Joachim Sollerman, Debio)
Prosjektleder for nye agropub.no Grete Lene Serikstad og redaktør Anita Land mottok Matprisen, i kategorien «Årets forskningsformidler» på Vippa i Oslo i 2017. (Foto: Joachim Sollerman, Debio)

Nye Agropub

Fra 2016 har nettsiden Agropub blitt oppdatert. Nettsiden inneholder aktuelt stoff for de som er interessert i økologisk produksjon. Blant annet dyrkingsveiledere for mange kulturer.

Nettstedet www.agropub.no ble opprettet i 2004. Agropub har gradvis blitt bygd ut til å omfatte alle sider av økologisk matproduksjon, med produsenter og landbruksrådgivere som hovedmålgruppe. Studenter ved NMBU, Høgskolen i Innlandet og videregående skoler med økologisk landbruk som fag bruker også Agropub systematisk.

Fra 2016 har arbeidet med oppdatering av fagstoffet og tilpassing for nettstedet til lesing på nettbrett og smarttelefon blitt organisert i et prosjekt. Ny versjon ble lansert i juli 2017.

Redaktør for siden er kommunikasjonsrådgiver ved NORSØK, Anita Land. Stoffet er inndelt i hovedtemaene Landbruk, Miljø, Hage og Mat. Stoffet er dessuten inndelt i kategoriene Fagartikler, Publikasjoner og nyheter. Alle artikler er merket med flere søkbare emneord. I 2017 mottok Agropub-redaksjonen Matprisen, i kategorien «Årets forskningsformidler». I 2018 fortsetter arbeidet med innlegging av artikler som tidligere er publisert i tidsskriftet Økologisk landbruk og stoff fra fagpersoner i NLR.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Prosjektdeltakere NORSØK:Kirsty McKinnon, Reidun Pommeresche og Susanne Friis Pedersen
Samarbeidsparter: Tidskriftet Økologisk Landbruk, NLR, NIBIO, NMBU, Sogn jord- og hagebruksskule , Høgskolen Innlandet, Økologisk Norge og TIBE Reklamebyrå AS
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: