Korn Foto Al

Artikkelserie om økologisk landbruk

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om utvalgte produksjoner blant økologiske produsenter, for å bidra til langsiktig produksjon og stabile leveranser av økologiske produkter.

Prosjektet omfatter skriving av fagstoff om aktuelle tema, blant annet innen økologisk produksjon av korn, grønnsaker og potet, frukt og bær og mjølkeproduksjon. Prosjektet vil bygge på arbeidet som utføres i Foregangsfylkeneinnen disse produksjonene. Erfaringer fra vellykket drift vil være en viktig del av stoffet, sammen med nye forskningsresultater. Fagstoffet vil bli publisert i Økologisk landbruk og i andre landbruksfaglige tidsskrift. Stoffet vil også publiseres på nett, på sider som Agropub.no og nlr.no.

Viktige målgrupper er produsenter som driver økologisk og som har behov for ytterligere spesialkunnskap om produksjonen, dessuten interesserte konvensjonelle produsenter, f.eks innen grønnsakproduksjon.


Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Grete Lene Serikstad
Samarbeidsparter: Prosjektlederne i Foregangsfylkene for økologisk produksjon innen korn, grønnsaker og potet, frukt og bær og mjølkeproduksjon. , Tidskriftet Økologisk Landbruk og NLR
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: