Fagdag om jord og ordlappen for gardbrukere, landbruksrådgivere og studenter. (Foto: Reidun Pommeresche)
Fagdag om jord og ordlappen for gardbrukere, landbruksrådgivere og studenter. (Foto: Reidun Pommeresche)

Jordfaglig satsing

Målet med prosjektet er økt fokus på jord, økt kunnskap og bredere rådgivning innen jord.

Interessen for jordfag øker hos økologiske og konvensjonelle produsenter, og da med en mer helhetlig vinkling der jordfruktbarhet, jordkarbon, jordbiologi og jordhelse står sentralt.

Hovedmålgruppen er produsenter, men en del av arbeidet i prosjektet har landbruksrådgivere i NLR som målgruppe. NORSØK har et sterkt kompetansemiljø innen jordfaget, med flere prosjekter innen bla. jordkvalitet, næringstilførsel, lagring av karbon, jordbiologi og metodikk for kvalitetsvurdering.


Aktiviteter i prosjektet i 2021-2022:

  • Helhetlig jordvurdering – 2 større kurs for landbruksrådgivere
  • Samarbeid om videreutvikling av NLR sin rådgivning innen jord
  • Avholde dagskurs om Jordlappen
  • Markløftet 2021 – fokus på jordhelse og jordbiologi
  • Tilpasse Jordlappen til jord med høyt innhold av organisk materiale
  • Samarbeid med NLR om markdag/temadager om jord og jordbiologi
  • Karbonbank i jorda - utvikling og bruk av excel-basert verktøy
  • Fagartikler om jord/jordbiologi/jordøkologi

Jordsatsinga er et større delprosjekt i samarbeidet mellom NLR og NORSØK. Prosjektet er en oppfølging av arbeidet i Foregangsfylke-prosjektet om jord.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Grete Lene Serikstad, Sissel Hansen og Tatiana Rittl
Samarbeidsparter: NLR
Finansiering: Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: