Potatoes. Storage At Sunndalspotet As (Foto: Tatiana Rittl)
Potatoes. Storage At Sunndalspotet As (Foto: Tatiana Rittl)

Kan påføring av biokull hemme lagersjukdommer hos potet og gulrot? (CHARCOAT)

Lagersjukdommer er en utfordring for produsenter av poteter og gulrot. Biokull, med sitt høye karboninnhold, har fått mye fokus som jordforbedringsmiddel.

Forsøk har også vist at biokull kan hemme plantesjukdommer som framkalles av patogener i jorda eller på bladene. I CHARCOAT-prosjektet undersøker vi om et lag av biokull på overflaten kan beskytte poteter og gulrot mot lagersjukdommer. Opptil 40% av produsert mengde kan gå tapt på lager på grunn av ulike sjukdommer, og dette utgjør et betydelig økonomisk tap. For å undersøke effekten av biokull på lagersjukdommer, vil vi gjennomføre forsøk på laboratoriet, i middels skala og i fullskala. I laboratoriet vil vi undersøke hvordan biokull best bør påføres for å sitte godt fast på overflaten av poteter og gulrøtter. I middels-skala forsøk vil vi undersøke om biokull kan hemme utvikling av sjukdommer når gulrot fra Smølagrønt AS lagres under lite gunstige betingelser. Vi vil også gjennomføre et fullskala forsøk der biokull påføres poteter som lagres i kasser hos Sunndalspotet AS. Vi vil også analysere utfordringer, og virkninger på ytre miljø og arbeidsmiljø hvis biokull skal tas i bruk på lager i praksis.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:RFF 309563
Prosjektleder:Tatiana Rittl
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes og Peggy Haugnes
Samarbeidsparter: Standard Bio AS, Landbruk Nordvest, Smølagrønt SA, Sunndalspotet AS og NIBIO
Finansiering:Regionalt Forskningsfond Midt-Norge
Tidsperiode: