Studenter fra Gjermundnes VGS ved undervisningssamling på Tingvoll Gard (Foto: Vegard Botterli)
Studenter fra Gjermundnes VGS ved undervisningssamling på Tingvoll Gard (Foto: Vegard Botterli)

Agronomstudenter fra Gjermundnes VGS lærer om økologisk landbruk på Tingvoll gard

Det er studenter ved linje for voksenagronomer som har vært på besøk på Tingvoll gard for å dra nytte av NORSØKs fagfolk når et av fagene i utdanningen er økologisk landbruk

Med fokus på jordhelse og dyrevelferd

Studentene gjennomgår to moduler innen økologisk landbruk som omfatter blant annet jordøkologi, husdyrhold og plantekultur. Økologisk landbruk er en driftsform som har stort fokus på å bevare biologisk mangfold og legge til rette for dyrevelferd.

Studentene lærer å identifisere viktige organismer i jorda, vurdere jordstrukturen og hvilke faktorer som påvirker disse. I tilknytning til dette legges det også vekt på kunnskap om reduksjon av jordtap og næringsstoff i drifta, i tillegg til å kunne kartlegge næringsbalanse og iverksette en økologisk gjødselplan på bakgrunn av dette.

Innen husdyrhold fokuseres det på hvordan fjøs og dyrestell kan tilpasses for at dyra skal ha mulighet naturlig adferd hos dyra, og hvilke driftsopplegg som gir minst mulig tap av næringsstoffer fra husdyrgjødsel.

Vekstskifte i plantekultur er et viktig virkemiddel for å beskytte jorda mot erosjon og bevare organisk materiale. Planlegging av vekstskifte og hvordan dette påvirker jordstruktur og næringsinnhold og plantevern er også en sentral del av faget.

Vi ønsker lykke til og håper kunnskapen kommer godt med i fremtiden!