Bærekraftig matvalg inn i utdanning. (Foto: Debio )
Bærekraftig matvalg inn i utdanning. (Foto: Debio )

Mat med framtid og kretsløpbasert matsystem

Elever ved videregående skoler, restaurant- og matfag, er framtidas kokker. Kunnskap om økologisk mat, bærekraftige måltid og kretsløpsbaserte matsystem er en god ballast for videre yrkesliv med mat.

Hovedmål i prosjektet er å videreutvikle materiell og metode for opplæring om bærekraftige matvalg. Målgruppe er elever i videregående, restaurant og matfag, elever i niende klasse i ungdomsskole og mat- og helselærere i ungdomsskole-/lærere på restaurant og matfag i videregående skole. Alle disse får kunnskap om økologisk mat og bærekraft, samt håndtering av matavfall. Ved at elever som seinere skal ut i arbeidslivet innenfor matbransjen, får kunnskap om bærekraftige matvalg og innarbeider vaner om hvordan matavfallet kan håndteres slik at ressursene ikke går tapt, vil de ønske å ta disse holdningene med seg i arbeidslivet. På sikt vil dette påvirke hele bransjen til økt bruk av økologisk mat og miljøriktig håndtering av matavfall.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:DebioInfo
Prosjektleder: Marte von Krogh, DebioInfo
Samarbeidsparter: Kristiansund videregående skole
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: