Jordlappen P1020251 (Foto: Reidun Pommeresche)
(Foto: Reidun Pommeresche)

Jordlappen - kurs for vurdering av jordkvalitet

I prosjektet holdes det kurs om jordstruktur og jordbiologi. Det er utviklet flere kursopplegg der hensikten er å gi deltagerne kunnskap om jord og bedømming av jord og jordhelse. Det settes sammen kurs på ulike nivå og for ulike målgrupper; Jordlappen trinn 1, Jordlappen Trinn 2 og Jordlappen Junior. Kursene er praktisk rettet, og mye foregår ute i felt der vi graver spadeprøver og vurderer disse. Deltakerne skal mellom annet lære om jordart, jordstruktur, infiltrasjon, røtter og jordorganismer.

Jordlappen Trinn 1 er en generell introduksjon i bedømming av jordkvalitet og jordhelse for voksne som er interessert i, og jobber med jord, eksempelvis gardbrukere, studenter, landbruksrådgivere, hageeiere og andre.

Jordlappen Trinn 2 går mer i dybden over 3 dager og bygger på Jordlappen trinn 1.

Jordlappen Junior er enda ikke helt ferdig, men en versjon er laget og kan brukes for elever på barne- og ungdomsskolen og er knyttet til skolehagen eller uterommet som læringsarena.

Utarbeidingen av vurderingsverktøyet Jordlappen og de tilhørende plansjene, er resultatet av samarbeid og utprøving over mange år. Jordkvalitet, jordbiologi og nå jordhelse har vært begreper som overlapper og ønsker å si noe om matjordas økosystem, og om planterøtter og jordliv trives eller ikke. Utvalget av indikatorene i Jordlappen er tilpasset norske forhold. Jordlappen inkluderer elementer fra Jordlappen fra Debio Info, fra Oregon State University sin Soil Quality Card Guide, «Spatendiagnose» fra tysktalende land, Visual Evaluation of Soil Structure (VESS) fra England og Visual Soil Assessment (VSA) fra Australia.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen og Kirsty McKinnon
Finansiering:NORSØK og LMD
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)