Jordlappen P1020251 (Foto: Reidun Pommeresche)
(Foto: Reidun Pommeresche)

Jordlappen - kursopplegg for vurdering av jordkvalitet

I prosjektet skal det utvikles flere kursopplegg der hensikten er å gi deltagerne kunnskap om jord og bedømming av jord. Det utvikles kurs på ulike nivå og for ulike målgrupper; Jordlappen trinn 1, Jordlappen Trinn 2 og Jordlappen Junior. Kursene er praktisk rettet, og mye skal foregå ute i felt der vi graver spadeprøver og vurderer disse. Deltakerne skal mellom annet lære om jordart, jordstruktur, infiltrasjon, røtter og jordorganismer.

Jordlappen Trinn 1 er en generell introduksjon i bedømming av jordkvalitet for voksne som er interessert i, og jobber med jord, eksempelvis gardbrukere, studenter, hageeiere og andre.

Jordlappen Trinn 2 vil gå mer i dybden og bygger på Jordlappen trinn 1.

Jordlappen Junior vil bli tilrettelagt for elever på barne- og ungdomsskolen og er knyttet til skolehagen eller uterommet som læringsarena. Det skal holdet ett kurs i Jordlappen Trinn 1 og ett i Jordlappen Junior i 2017. Jordlappen Trinn 2 blir ikke ferdig i år. NORSØK har overtatt et opplegg for Jordlappen fra Debio Info, og skal bygge videre på dette. Jordlappen vil inkludere elementer fra Oregon State University sin Soil Quality Card Guide, «Spatendiagnose» fra tysktalende land, Visual Evaluation of Soil Structure (VESS) fra England og Visual Soil Assessment (VSA) fra Australia.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Reidun Pommeresche
Prosjektdeltakere NORSØK:Sissel Hansen og Kirsty McKinnon
Finansiering:NORSØK og LMD
Tidsperiode:

Publikasjoner (20)