Matjord (Foto: Mona Ringnes og Reidun Pommersche)
(Foto: Mona Ringnes og Reidun Pommersche)

Levende matjord

Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Prosjektet «Levende Matjord» skal inspirere og formidle erfaringer og kunnskap om jord, med hovedfokus på biologi, økologi og bærekraft. 2018 er siste året i prosjektet.

Hovedmålet i prosjektet har vært å bidra til vedvarende og økt matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda. Fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk prosjektet «Levende Matjord» i 2014. Det er gjennomført mange ulike aktiviteter og mye skriftlig.

Kunnskap om jord

Levende Matjord vil spre kunnskap og erfaringer gjennom kursopplegg, markdager og fagdager, noen aktiviteter som er gjennomført er gjengitt her. Gjennom kurs, markdager og utprøvinger settes det fokus på tilstanden til jorda mht jordstruktur og jordliv. Dette gjøres blant annet gjennom spadeprøver som brukes til å diskutere plogsåle, pakking og grynstruktur. Bruk av penetrometer er et instrument som måler grad av pakking. Vi har også hatt kurs om å artsbestemme meitemark, gruppere spretthaler og kjenne igjen bakterier og sopp i jord. Alt dette er med på å øke bevisstheten og interessen for jordliv, jordpakking og liknende hos både praktikere, veileder og andre aktører innen jord og kompost. Det er også laget en del temaark om ulike organismer i jorda. En oppsummering og en lenker til noe av det vi har gjort finner du i denne rapporten. Utvidet rapportering for Økologisk foregangsfylke Levende Matjord 2015

Utprøving i praksis

I et felt i Sigdal er utprøvd i 2015-2016 ni ulike organiske reststoffer i et kornfelt, for å se på mulig oppbygging av humus og organisk materiale, samt effekter på jordlivet. Dette er i samarbeid med Foregangsfylke Korn. En kornbonde i Sigdal prøver også ut en tromling/knusing, men ikke kutting, av grønngjødsel og direktesåing av høstkorn i dette.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder: Øystein Haugerud
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: Vital Analyse, Lindum AS og Flere gardbrukere
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: