Pengene fra Sparebanken Møre gir NORSØK mulighet til å satse mer på prosjekter om  dyrevelferd (Foto: Anita Land)
Pengene fra Sparebanken Møre gir NORSØK mulighet til å satse mer på prosjekter om dyrevelferd (Foto: Anita Land)

Sparebanken Møre satser på dyrevelferd

Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK fikk en gave på 200 000 kroner fra Sparebanken Møre under årets Dyregoddager i Batnfjord.

-Penge skal gå til forskning på dyrevelferd, forteller daglig leder Turid Strøm ved NORSØK. Hun ble veldig glad for gaven.

I økologisk produksjon er dyrevelferd et viktig tema. De som er sertifisert økologisk produsenter har ekstra strenge regler som skal sikre god dyrevelferd. Flere krav som er innført i økologisk produksjon, er etter hvert også blir innført i konvensjonell produksjon.

-Det store spørsmålet er hva som er god dyrevelferd, og hvordan en kan få til bedre dyrevelferd både i økologisk- og konvensjonelt landbruk, sier Strøm.
NORSØK har flere omfattende prosjekt som skal bedre velferden til dyra. Eksempler på det er utforming av uteområder til fjørfe, hvordan skille ku og kalv fra hverandre på en god måte, og hvordan redusere stress og sjukdom hos sau på beite. Pengene fra Sparebanken Møre gir oss mulighet til å satse mer på dyrevelferd, avslutter Strøm.