Råtneresten er tyntflytende og renner raskt ned i jorda. Faren for næringstap blir dermed redusert. (Foto: Reidun Pommeresche)
Råtneresten er tyntflytende og renner raskt ned i jorda. Faren for næringstap blir dermed redusert. (Foto: Reidun Pommeresche)

Råtnerest fra biogassanleggsom gjødsel

Råtnerest fra biogassproduksjon, også kalt biorest, inneholder verdifull plantenæring og har flere gode egenskaper som kan gjøre den egnet til gjødsel i økologisk landbruk.

Biogassproduksjon kan være en god måte å resirkulere ulike typer organisk materiale på. De viktigste næringsstoffene i råtneresten er nitrogen, fosfor og kalium. Fosfor er bundet til tørrstoffet, mens de to andre i stor grad er løst i vann. Innholdet av organisk materiale i råstoffene reduseres i produksjonen av biogass, men det er fremdeles tungtløselig karbon igjen i råtneresten. Råtnerest har gode spredeegenskaper, den er tyntflytende og lukter lite. Råtneresten må moldes raskt ned etter spredning for å hindre tap av nitrogen.

Råtneresten kan imidlertid inneholde uønskete stoffer, som tungmetaller, organiske miljøgifter, smittestoffer og medisinrester. Noe av dette brytes ned i biogassprosessen, men noe vil overføres til råtneresten. Derfra kan disse stoffene ende opp i jord og vann og i organismer som lever i slike miljø.

Gjødseleffekten av råtneresten tilsvarer effekten av tilsvarende mengder bløtgjødsel, målt i nitrogeninnhold. I likhet med annen organisk gjødsel, vil tilførsel av råtnerest påvirke jordlivet på kort og lang sikt. Forsøk har vist at en del meitemark og spretthaler dør ved tilførsel, særlig ved bruk av store mengder råtnerest. Dette gjelder imidlertid også vanlig bløtgjødsel. På lang sikt er tilførsel av organisk materiale og viktige næringsstoffer i råtneresten likevel positivt for jordlivet.

Store sentralanlegg, hvor ulike typer organisk avfall omdannes til biogass, gir mulighet for tilbakeføring av organisk materiale og næring fra storsamfunnet til landbruket gjennom råtneresten. Råtnerest kan også produseres i små biogassanlegg på gårdsnivå, basert på husdyrgjødsel og planteavfall fra gardsdrifta.

Bruk av ulike typer råstoff krever gode kontroll- og prøvetakingsrutiner slik at bruk av råtnerest ikke gir spredning av uønskete stoffer. Biogassproduksjon og bruk av råtnerest er regulert gjennom ulike lover og forskrifter. EU-forordningen for økologisk landbruk og dermed norske regler for slik produksjon tillater bruk av råtnerest. Råtnerest fra anlegg hvor råstoffene ikke er økologiske regnes som ikke-økologisk gjødsel.

På oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har Bioforsk tidligere gitt ut en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk. Nå har NORSØK gitt ut en oppdatert sammenfatning av innholdet i rapporten, i form av en NORSØK Faginfo. Resultater fra gjødslingsforsøk med råtnerest på Tingvoll gard er også med her.

Serikstad, G.L. Råtnerest – aktuelt som gjødsel i økologisk landbruk? NORSØK Faginfo nr 6, 2016.

Serikstad, G.L.Bruk av råtnerest i økologisk landbruk.I. Aktuelle ingredienser til biogassproduksjon II. Effekt på avling, jord og jordliv. Bioforsk Rapport nr. 7, 2015.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.