20161006 175010 Biovarme

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er et miljøvennlig alternativ, gir økt energifleksibilitet og bidrar til å dekke endrede energibehov. Er verdiskaping på egne ressurser noe for deg?

Prosjektet skal gi råd til de som ønsker å bygge gardsvarmeanlegg; i hovedsak anlegg som baserer seg på ved, flis og/eller biogass. Prosjektet vil også kunne gi råd for varmesalgsanlegg og anlegg som kombinerer bruk av bioenergi og solenergi. Gjennom prosjektet skal det arrangeres fagdager for å vise hvordan teknologi og ulike løsninger fungerer samt for å få informasjon om tilskuddsordningen til Innovasjon Norge.

Avhengig av behov vil rådgivningen kunne inneholde; dimensjonering av anlegg, logistikk og driftsopplegg for produksjon av brensel, hjelp med å få inn og vurdere tilbud fra leverandører, bidra til utfylling og innsending av søknad til Innovasjon Norge om støtte til bygging av gardsvarmeanlegg. Første rådgivning for å vurdere om det er aktuelt å bygge, via telefon eller e-post, vil være gratis. Deretter vil tjenester ved direkte planlegging delvis bli fakturert utbyggeren.

Satsingen er forankret både regionalt og nasjonalt. Kartleggingsarbeid viser at gardsvarmeanlegg er lønnsomme og at brukerne er fornøyde (se link). Potensialet for produksjon av bioenergi i Møre og Romsdal er om lag 400 GWh (Strategiplan for produksjon og bruk av bioenergi i Møre og Romsdal, 2001), men utbyggingstakta er lav sammenlignet med andre fylker. Bioenergi er et miljøvennlig alternativ, gir økt energifleksibilitet og bidrar til å dekke endrede energibehov. Er verdiskaping på egne ressurser noe for deg?

> Norsk biovarme er konkurransedyktig

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:3049
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Landbruksrådgivningen og Møre og Romsdal Bondelag
Finansiering:Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode: