20161006 175010 Biovarme

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Distribuert fornybar energiproduksjon gir økt energifleksibilitet og bidrar til å dekke endrede energibehov. Er verdiskaping på egne ressurser noe for deg?

Prosjektet skal gi råd til de som ønsker å bygge gardsvarmeanlegg; i hovedsak anlegg som baserer seg på ved, flis og/eller biogass. Prosjektet vil også kunne gi råd for varmesalgsanlegg og anlegg som kombinerer bruk av bioenergi og solenergi. Avhengig av behov vil rådgivningen kunne inneholde; dimensjonering av anlegg, logistikk og driftsopplegg, hjelp med å få inn og vurdere tilbud fra leverandører, bidra til utfylling og innsending av søknad til Innovasjon Norge om støtte til bygging av gardsvarmeanlegg.

Prosjektet er i sluttfasen, men en rådgivningstjeneste videreføres i et annet prosjekt. Det er generelt stor interesse og mange ønsker å få prosjektert flere produksjoner samtidig. NORSØK tilbyr også detaljert prosjektering av anlegg sammen med andre aktører som Landbruk Nordvest. Gjennom prosjektet gjennomføres det fagdager for å spre informasjon om teknologi, løsninger og støtteordninger blant annet hos Innovasjon Norge.

> Norsk biovarme er konkurransedyktig

Prosjektdetaljar (1)

Prosjektnummer:3049
Prosjekteigar:NORSØK
Prosjektleiar:Ingvar Kvande
Samarbeidspartar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Møre og Romsdal Bondelag og Landbruk Nordvest
Finansiering:Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode: