Astrid Oberson fra ETH, Zürich presenterer en poster om resirkulert P-gjødsel på et prosjektmøte i Improve-P (Foto: Improve-P)
Astrid Oberson fra ETH, Zürich presenterer en poster om resirkulert P-gjødsel på et prosjektmøte i Improve-P (Foto: Improve-P)

Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering (IMPROVE-P)

Landbruket mister fosfor (P) gjennom salg av produkter. Organisk avfall fra storsamfunnet må resirkuleres tilbake til matjorda, og vi må utvikle planter og dyrkingssystemer som kan utnytte tilgjengelig fosfor effektivt.

Flere undersøkelser har vist at P-innholdet i jorda avtar langsomt over tid ved økologisk drift, også på gårder med husdyrhold, med mindre fôrinnkjøpene er betydelige. I dag brukes mye konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk produksjon, men økologisk landbruk bør kunne stå på egne bein. Det er på høy tid å utvikle en bedre resirkulering av organisk materiale fra urbane områder og matindustrien.Deltakere i Improve-P prosjektet, fra venstre: Paul Mäder og Sarah Symanczik - FiBL Sveits, Iris Wollmann - Uni. Hohenheim Tyskland, Stefan Hörtenhuber, FiBL Østerrike, Lina Weissengruber og Jürgen Friedel - BOKU Wien Østerrike, Leonidas Rempelos Uni Newcastle UK, Emilio Alvarenga - NIBIO Norge, Anne-Kristin Løes - NORSØK Norge, Yaosheng Wang København Uni Danmark, Torsten Müller - Uni Hohenheim Tyskland, Julia Cooper - Uni Newcastle UK, Kurt Möller - Uni Hohenheim Tyskland.
Deltakere i Improve-P prosjektet, fra venstre: Paul Mäder og Sarah Symanczik - FiBL Sveits, Iris Wollmann - Uni. Hohenheim Tyskland, Stefan Hörtenhuber, FiBL Østerrike, Lina Weissengruber og Jürgen Friedel - BOKU Wien Østerrike, Leonidas Rempelos Uni Newcastle UK, Emilio Alvarenga - NIBIO Norge, Anne-Kristin Løes - NORSØK Norge, Yaosheng Wang København Uni Danmark, Torsten Müller - Uni Hohenheim Tyskland, Julia Cooper - Uni Newcastle UK, Kurt Möller - Uni Hohenheim Tyskland.

Hovedmålet til IMPROVE-P er å øke bruken av resirkulert P-gjødsel i økologisk landbruk, og å øke tilgjengeligheten av dette næringsstoffet i jorda gjennom agronomiske tilpasninger, for eksempel P-effektive sorter eller aktive mikroorganismer. I dag er konvensjonell husdyrgjødsel, kompostert husholdningsavfall, kjøtt- og beinmel og treaske tillatt etter EUs regelverk, mens kloakkslam og aske fra kloakkslam ikke er tillatt, og råtnerest fra biogassanlegg i mange tilfeller ikke kan brukes. Risikoen for akkumulering av uheldige stoffer i jorda ved bruk av forskjellig resirkulert materiale undersøkes i prosjektet. Ulike typer resirkulert P-gjødsel, som stabilisert kloakkslam, og aske fra kloakkslam sammenliknes med andre gjødselslag i planteforsøk i vekstrom og i felt. Sorter av potet og vårhvete sammenliknes i feltforsøk, for å se om noen er bedre tilpasset lav P-status i jorda. Prosjektet har også en samfunnsfaglig side, der det er kartlagt hva aktører innen økologisk landbruk mener om resirkulert P-gjødsel, både tillatt og ikke-tillatt. Kanskje kan skeptikere påvirkes gjennom informasjon og dialog? Prosjektet har partnere fra seks land, og finansieres av forskningssamarbeidet CORE Organic II, hvor NFR-Bionærprogrammet bidrar med den norske andelen. Prosjektleder er Dr. Kurt Möller fra Hohenheim-universitetet i Stuttgart. Anne-Kristin Løes, NORSØK leder arbeidspakken som kartlegger holdninger til resirkulert gjødsel. NIBIO ved Bente Føreid og Eva Brod har arbeidet med P-gjødsling og opptak i planter.

LES MER:

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:CORE Organic II
Prosjektleder: Dr. Kurt Möller, Universität Hohenheim, Stuttgart/Germany
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Samarbeidsparter: NIBIO
Tidsperiode:

Publikasjoner (43)