Det Regionale forskningsfond i Midt-Norge var på besøk hos NORSØK og NIBIO på Tingvoll
Det Regionale forskningsfond i Midt-Norge var på besøk hos NORSØK og NIBIO på Tingvoll

Bra forskingsarbeid ved NORSØK og NIBIO på Tingvoll

-Vi har et veldig godt inntrykk av arbeidet som gjøres her på Tingvoll, sa sekretariatsleder Kari Merete Andersen da administrasjonen i det Regionale forskningsfond i Midt-Norge (RFF MIDT) besøkte NORSØK og NIBIO på Tingvoll.

Temaene som forskes på her er svært interessante, sa Øyvind Herse fra RFF- MIDT som la til at de var svært fornøyd med kvaliteten på forskningssøknadene som de fikk fra miljøet på Tingvoll.


Flere av prosjektene ved NORSØK og NIBIO på Tingvoll er finansiert gjennom RFF-MIDT. De fleste prosjekta er såkalla kvalifiseringsstøtteprosjekt. Dette er prosjekt som skal bidra til å utvikle Forskning- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger.  

Ved NORSØK har en gjennom et slikt kvalifiseringsstøtteprosjekt kvalifisert seg til større prosjekter. Et eksempel på dette er et prosjekt som ser på antiparasittiske effekter i fra bark fra furu og gran og hvordan det kan brukes i dyrefôr.
Under besøket fikk sekretariatet i Regionale forskningsfond i Midt-Norge orientering om et utvalg prosjekt; som bruk av fiskeslam i biogassanlegg, og hvordan finmalt kalk som tilsettes gjødsel kanskje kan å redusere luktplager og N-tap. De fikk også orientering om prosjekta innen sol og biogass, samt arbeidet med å få utnytta beiteressursene i Norge bedre. NORSØK og NIBIO på Tingvoll har også flere prosjekter der en ser på sykdom og tap av sau på beite. Besøket på Tingvoll var et ledd i en større runde der sekretariatet det Regionale forskningsfond i Midt-Norge orienterte seg om de ulike institusjonene som hadde nytt godt av midler fra fondet.

Daglig leder Turid Strøm, NORSØK og stasjonsleder ved NIBIO Tingvoll, Unni Støbet Lande var svært fornøyd med at de la turen om NORSØK og NIBIO. Pengene fra RFF MIDT er viktig for å få satt i gang forskning innenfor interessante tema, men lederene var enige om at egenandelen på 50% var ei utfordring for institutta.