Begeistring Sob Foto Anital Land

Tingvoll sol- og bioenergisenter

Tingvoll sol og bioenergisenter er et kompetansesenter for fornybar energi som arbeider med å øke interesse og kunnskap om primær sol- og bioenergi, samt bærekraftig energibruk.

Tingvoll sol- og bioenergisenter ble opprettet i 2010 av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nordmøre Energiverk AS, Tingvoll kommune og NORSØK. Senteret er lokalisert på Tingvoll gard med demonstrasjons-, pilot- og fullskala-anlegg for solceller, solvarme, biogass og flisfyring (fjernvarme). Senteret har også samarbeid med eierne for et småkraftverk. Senteret er med andre ord unikt med tanke på å kunne vise frem så vidt mange former for fornybar energi-produksjon på samme sted.

Tingvoll sol- og bioenergisenter ble opprettet i 2010 av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nordmøre Energiverk AS, Tingvoll kommune og NORSØK. Senteret er lokalisert på Tingvoll gard med demonstrasjons-, pilot- og fullskala-anlegg for solceller, solvarme, biogass og flisfyring (fjernvarme). Senteret har også samarbeid med eierne for et småkraftverk.

Senteret tilbyr:

  • Elektrisitetsundervisning for 6.trinn med tanke på el-sikkerhet og riktig bruk av elektrisitet som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er pålagt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette gjennomføres i dag på vegne av Nordmøre Energiverk AS.
  • Omvisning, oppgaver og undervisning tilknyttet fornybar energi og fornybar-anleggene, spesielt tilpasset for 6.trinn og videregående og som dekker kompetansemål i læreplanen, men også skreddersydd for alle andre grupper eller enkeltpersoner som ønsker å lære om fornybar energi og forskning på fornybar energi.
  • Undervisning i energisparing i skolebygg for to skoletimer utviklet gjennom prosjektet ORKidé Krafttak. Med spesielt fokus på oppgavebasert læring og at driftspersonell/vaktmester sin rolle og måte å styre bygget på tas inn i undervisningen. Senteret kommer ut til skolene med dette opplegget.
  • Utvidet kursing innenfor biogass og solvarme-systemer.
  • Prosjektering av energianlegg, både biogass-, flisfyrings-, solvarme- og kombinasjons-anlegg.
  • Kompetanse på kartlegging og synliggjøring av funksjonen til eksisterende energianlegg.
  • Kompetanse på å legge til rette for arrangementer med fokus på fornybar energi.
  • Stort nettverk innenfor fornybar energi som kan anvendes for å få tak i riktig informasjon og mulige samarbeidspartnere for fornybar-prosjekter.
  • Kompetanse på å utvikle tverrfaglige prosjekter

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: NIBIO avd. for Bioressurser, Joshua Fenton Cabell (NIBIO), Tingvoll kommune, Nordmøre energiverk AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Krafttak Orkide, Norges Vel og Prosjekteringsoppdrag, besøk og omvisning
Finansiering:Nordmøre Energiverk AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tingvoll kommune, Krafttak Orkide, Norges Vel, prosjekteringsoppdrag, besøk og omvisning
Tidsperiode: