Studenter fra Gjermundnes VGS ved undervisningssamling på Tingvoll Gard (Foto: Vegard Botterli)
Studenter fra Gjermundnes VGS ved undervisningssamling på Tingvoll Gard (Foto: Vegard Botterli)

Undervisning av voksenagronomer fra Gjermundnes VGS

NORSØK bidrar med undervisning i økologisk landbruk av studenter ved Gjermundnes Videregående Skole som utdanner seg til voksenagronomer.

Prosjektet er et undervisningsoppdrag for voksenagronom-studerende. Det løper over fire samlinger hvorav en avholdes på Tingvoll Gard. Det gir mulighet for se sammenhengen mellom teori og praksis ved gårdsbruk med moderne fjøs og biogassanlegg, utstillingsfasiliteter og ikke minst møte pionere og fagbokskribenter.

I studiet inngår faget Økologisk Landbruk I, som omhandler:

  • Idégrunnlag og rammevilkår for økologisk landbruk
  • Jordøkologi og jordkultur
  • Plantekultur og husdyrhold

Lenke til læreplan finner du her

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Gjermundnes VGS
Prosjektleder:Susanne Friis Pedersen
Prosjektdeltakere NORSØK:Rosann Johanssen, Martha Ebbesvik , Anne-Kristin Løes, Kirsty McKinnon og Grete Lene Serikstad
Samarbeidsparter: Gjermundnes videregående skole
Finansiering:Gjermundnes VGS
Tidsperiode: