Frodig i drivhusfjøset! (Foto: Susanne Friis Pedersen)
Frodig i drivhusfjøset! (Foto: Susanne Friis Pedersen)

Drivhusfjøs til inspirasjon og nytte

Drivhusfjøs er et multifunksjonelt bygg for både dyr og planter og selvklart også mennesker. I dette prosjektet inngår oppdrett av ammekyr og dyrking av tomat, squash og gresskar.

Prosjektet følger praksis og oppstart med kombinert fjøs på vintertid for storfe og drivhus på sommertid med dyrking av tomat, squash og gresskar. Det eksisterende drivhusfjøset er bygd på gården Gran Nordre i Snåsa.

Det ses på sammenhengen mellom plantedyrking og husdyrhold med tanke på næringsstoffsirkulasjon og kompostkvalitet. Plantedyrkingen omfatter tomat, squash og gresskar. Dyreholdet er ammekyr i denne sammenheng.

Det beskrives og veiledes om drivhusfjøs. Dette er svært aktuelt i forbindelse med revisjon av økologisk regelverk som foreskriver dyrking med kontakt med levende jord i tilknytning til undergrunnen og berggrunnen og vekstskifte tilpasset veksthus.

Målgruppen er dermed både veksthusgartnere og gårdbrukere med husdyrhold. Overordnet mål er dermed å kombinere produksjon med planter og dyr på harmonisk, økologisk vis.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Susanne Friis Pedersen
Prosjektdeltakere NORSØK:Martha Ebbesvik
Samarbeidsparter: Erik og Cornelia Gran
Finansiering:Landbruks og matdirektoratet
Tidsperiode: