Fra Stjernehagen på Tingvoll gard (Foto: Kirsty McKinnon)
Fra Stjernehagen på Tingvoll gard (Foto: Kirsty McKinnon)

Småskala økologisk dyrking - foredragsserie på nett 2019

Målet med prosjektet er å gjennomføre en foredragsserie på nett om småskala økologisk dyrking av hagebruksprodukter.

Det er en stor og økende interesse for å dyrke egen mat enten i kjøkkenhage, parsellhage, kolonihage eller i andelslandbruk. Det er også et økende antall barnehager og skoler som bruker skolehage som arena for å lære om matdyrking, økologi og bærekraft. Foredragsserien på nett er beregna på alle som vil dyrke økologiske grønnsaker i liten skala og som ønsker kunnskaper om idégrunnlaget for økologisk drift og den praktiske gjennomføringen. Foredragene kan ses direkte på nett og det er anledning til å stille spørsmål. Spørsmålene besvares direkte eller i etterkant av foredraget. Foredragene er tilgjengelig i etterkant for deltagere.