Testanlegg for biogass. (Foto: Anita Land)
Testanlegg for biogass. (Foto: Anita Land)

Redusert nitrogentap fra råtnerest med tilsetning av marmor? "Marmorfiks"

Finmalt marmor, et restprodukt fra kalkleveranser til papirproduksjon, kan redusere nitrogenutslipp og lukt fra husdyrgjødsel og råtnerest. Vi vil teste finmalt marmor fra Omya Hustadmarmor i felt og labforsøk på Tingvoll i 2016.

Biogassproduksjon er en teknologi i vekst, og på Tingvoll har vi gjennom flere år arbeidet med FoU i tilknytning til biogassanlegget ved fjøset på Tingvoll gard. Råtneresten, enten den kommer fra husdyrgjødsel, husholdningsavfall eller annet organisk materiale, er næringsrik gjødsel med høyt innhold av mineralsk nitrogen(N). I slik form er nitrogenet lett tilgjengelig for plantevekst, men kan også lett tapes til luft. Tidligere norske forsøk og praktiske erfaringer har vist at finmalt kalk kan tilsettes gjødsel for å redusere luktplager og N-tap. I MARMORFIKS vil vi jobbe i lab og i felt for å undersøke om kalktilsetning kan redusere Nitrogentapet fra utråtnet husdyrgjødsel og andre typer råtnerest. I et langvarig feltforsøk vil vi måle engavlingene med utråtnet og vanlig husdyrgjødsel, med og uten tilsetning av kalk. Får vi bedre avlinger med kalktilsetning vil det tyde på at kalken binder N og reduserer tap til luft. I lab vil vi måle N-tap fra ulike råtnerester, basert på matavfall og kloakkslam, fiskeslam og husdyrgjødsel, og fra vanlig gjødsel, med og uten kalk.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Anne-Kristin Løes
Prosjektdeltakere NORSØK:Reidun Pommeresche
Samarbeidsparter: SINTEF Energi, NIBIO avd. for Bioressurser, NMBU, Institutet för jordbruks-och miljöteknik (JTI), Sverige, Omya Hustadmarmor, Aukra næringsforum og Ecopro biogassanlegg
Finansiering:Finansiering: Regionalt forskingsfond Midt-Norge, Onya Hustadmarmor, Aukra næringsforum, Ecopro, Møre og Romsdal fylkeskommune.
Tidsperiode: