Turid Strøm er daglig leder for Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) (Foto: Vegard Botterli)
Turid Strøm er daglig leder for Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) (Foto: Vegard Botterli)

NORSØK gjør opp status etter 2022: Daglig leder har ordet

Alle NORSØKS satsingsområder tar utgangspunkt i å jobbe på lag med naturen. Dette er selve fundamentet i økologisk landbruk. NORSØK sitt hovedmål, fastsatt i vedtektene, er å fremme utviklinga av økologisk landbruk.

Dette skal vi gjøre gjennom forskning, utvikling, formidling, rådgivning og informasjon. Vi skal jobbe med å utvikle økologisk landbruk og vi skal jobbe med å finne løsninger som drar alt landbruk i en mer bærekraftig retning.


NORSØKs strategiske satsningsområder er:

• Kretsløp og ressursoptimalisering

• Helse og velferd i produksjonssystemene

• Bærekraftige matsystemer

• Fornybar energi og energibruk


Økologisk kunnskap i en usikker verden


Koronaepedemien og den pågående krigen i Europa har vist Norge og andre lands avhengighet av både import av mat, innsatsfaktorer til matproduksjon og andre varer. Stadig nye internasjonale rapporter viser utfordringene med å redusere klimagassutslipp for å unngå overoppheting av jorda og utfordringene med å ta vare på det biologiske mangfoldet, begge svært viktige forhold for å sikre verdens matvareforsyning. Det er et paradoks at matproduksjon både fører til utslipp av klimagasser og redusert biologisk mangfold samtidig som næringa selv blir skadelidende av dette.

Økologisk kunnskap med verdi for landbruk og samfunn

Gjennom arbeid med økologisk landbruk og bærekraftige løsninger for det konvensjonelle landbruket i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø har NORSØK jobbet med konkrete løsninger for:


 • Resirkulering av organisk materiale til landbruket
 • Bruk av restråstoff fra havet som gjødsel i landbruket
 • Bedre jordhelse
 • Økt mengde organisk materiale i jord
 • Reduserte klimagassutslipp fra gjødsellager
 • Biologisk mangfold
 • Bedre løsninger for dyr på utmarksbeite
 • God dyrevelferd hos gris og fjørfe ved utegange
 • Praktiske løsninger for ku og kalv

Gjennom året er det funnet løsninger som kan bidra til noen av de faglige utfordringene bonden står i.
  FORSKNING OG LANDBRUK: Norsøk eier og drifter Tingvoll gard i Møre og Romsdal. Dette er en levende lab og arena for mange forskningsprosjekter, i tillegg til økologisk melkeproduksjon og forskningsanlegg for biogass. (Foto: Vegard Botterli)
  FORSKNING OG LANDBRUK: Norsøk eier og drifter Tingvoll gard i Møre og Romsdal. Dette er en levende lab og arena for mange forskningsprosjekter, i tillegg til økologisk melkeproduksjon og forskningsanlegg for biogass. (Foto: Vegard Botterli)

  Mer internasjonalt samarbeid

  Med sine 24 ansatte er Norsøk liten i forsknings- og rådgivningssammenheng. Vi er avhengige av å samarbeide med andre nasjonale og internasjonale rådgivnings- og FoU-institusjoner. Det er stadig vanskeligere å finansiere forskning på økologisk landbruk med norske prosjektmidler da denne driftsformen i liten grad prioriteres ved utlysning av FoU-midler. Både av den grunn, og for å samarbeide med sterke internasjonale forskningsmiljø på økologisk landbruk, har NORSØK økt den internasjonale innsatsen. Dette har gitt resultat. Av prosjektinntektene til NORSØK har andelen av midlene som kommer fra forskningsprogram i EU steget fra 4 % i 2021 til 20 % i 2023.

  Der erfaring møter nye ideer og entusiasme

  Vier midt inne i et generasjonsskifte. Erfarne fagfolk med solid kompetanse på økologisk landbruk trapper ned og nytilsatt ungdom med stort engasjement og stort pågangsmot kommer til. Det er morsomt, spennende og utfordrende å skape god, faglig aktivitet der mye erfaring og kompetanse møter nye idéer og entusiasme. Vi har stor tro på at NORSØK gjennom forskning og formidling også i framtida vil bidra til gode løsninger for å utvikle økologisk landbruk og bidra til mer bærekraftige løsninger for det øvrige landbruket.

  Les hele årsmeldingen her!

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

  Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

  Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

  Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

  Nødvendige cookies

  Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

  Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

  Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

  Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

  Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.